Avizoval jste, že máte chuť pokračovat v rozdělané práci. Nyní jste jediným nominovaným kandidátem na předsedu. Je to ocenění dobře odvedené práce nebo nechuť lidí zastávat tuto funkci?
Na to je těžké odpovědět. To by měli učinit zástupci jednotlivých klubů. Osobně to chápu jako ocenění práce celého výkonného výboru. Je známo, že změny jsou většinou vyvolávány v době nespokojenosti či podjatosti. Věřím, že kdyby zástupci klubů byli nespokojeni s odvedenou prací výkonného výboru, tak by se určitě další kandidát našel.

Jak bylo těžké poskládat tým, který kandiduje do VV OFS?
Když budu upřímný, tak musím konstatovat, že to bylo docela těžké. Stávající výkonný výbor má sedm členů. Věděl jsem, že čtyři na další volební období z různých důvodů kandidovat nebudou. Jedná se o Jirku Krenčíka, který skončil po půlroce, dále Vlastu Pánka, Martina Novotného a Zbyňka Novotného. Všem těmto lidem bych chtěl poděkovat za odvedenou práci pro OFS. Největší poděkování patří Vlastovi Pánkovi, který byl, je a věřím, že i bude otcem nápadu akce Den partnerů OFS. Pro ni odvedl kus práce a má největší podíl na tom, že se letos v rámci třetího ročníku vybralo 93 670 korun. Částka byla poukázána na konto Dětské onkologie Fakultní nemocnice Hradec. Nahradit odcházející lidi bylo těžké, neboť dělat fotbal v současné době není jednoduché. Každý má spoustu jiných osobních, pracovních či sportovních starostí.

Na kandidátce chybí jména některých vašich kolegů z VV a naopak figurují tam jména nová. Jste připraven pracovat s obměněným týmem?
Připravený určitě jsem. Věřím, že i kolegové jsou připraveni spolupracovat se mnou. Důležité je zmínit, že jde o tým, který jsem si vybral. Doufám, že bude funkční a bude plnit mé vize.

Na čtvrteční volební valnou hromadu jdete s návrhem na snížení počtu členů ve výkonném výboru ze sedmi na pět. Už máte jasno, jakou agendu budou mít jednotliví členové VV v gesci?
Co se týká první části otázky, tak se domníváme se, že pět je v současné době optimální počet členů a v tomto složení zvládneme veškerou agendu. Co se týká rozdělení gescí mezi jednotlivé členy výkonného výboru, tak určitou představu mám. Jména kandidátů do mé koncepce zapadají. Musíme však počkat na to, jak dopadnou volby do výboru. Zástupci oddílů budou před zahájením jara informováni o tom, kdo a jakou gesci bude zajišťovat.

Přibližte vaše vize fungování OFS v dalších čtyřech letech, pokud budete zvolen.
Mé vize jsou stále stejné. Konkrétně se chci o nich zmínit až po volbách, pokud budu zvolen. Obecně platí, že musí být dána jasná pravidla při rozdělení a plnění úkolů, což by mělo vést ke kvalitnějšímu plnění služeb pro kluby. Řídím se pravidlem, že OFS je pro kluby a ne opačně.   (hal, ld)

Kandidatury ke dni uzávěrky

- Na předsedu VV OFS Hradec: Martin Zbořil.

- Na členy VV OFS Hradec: Vladan Haleš, Petr Kincl, Jiří Pavlíček, Marcel Tuček.

- Na členy RK OFS Hradec: František Dejnožka, Ladislav Steklý, Jaroslava Široká, Jaroslav Valenta.