TERMÍNY AKCÍ
Kemp mládeže roč. 96: Pořadatel: KM a TMK OFS Hradec Králové; místo konání: Chlumec n. C.; termín: 22. 6. (sraz mezi 15.30 až 16) - 27. 6. (do 14 hodin); počet účastníků: max. 30 hráčů nar. v roce 1996 z týmů hrajících mistr. soutěže v rámci OFS Hradec Králové; ubytování: chatky v areálu koupaliště Chlumec u fotb. hřiště (spacák s sebou); stravování: zajištěno po celý den (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře); cena: 1500 Kč (v ceně zahrnuto ubytování, celodenní stravování, pitný režim, náklady na pronájem hracích ploch atd.) - poplatek za pobyt bude vybírán na místě proti potvrzení; doprava: individuální. O hráče se budou starat po celý přípravný kemp zkušení trenéři pracující s mládeží i dospělými. Přihlášky posílejte na adresu: OFS Hradec Králové - Lubomír Douděra (sekretář), Habrmanova 192, PS 22, 501 01, Hradec Králové (tiskopis na webu www.fotbal.cz - kraje a okresy, OFS Hradec a byl rozeslán mailem na oddíly); termín zaslání přihlášek (obratem): případné další informace zájemci získají od ing. Martina Zbořila (předseda KM a TMK OFS Hradec) MB 605 537 217.
Soutěž pro začínající fotbalisty: OFS Hradec připravuje doplňkovou soutěž přípravek 4+1 (chlapci roč. 97 a ml., dívky roč. 95 a ml.). Všechny oddíly byly informovány mailem, bližší informace na svazových webech či OFS Hradec Termín navrácení dotazníku na OFS se prodlužuje do 25. června.


SCHŮZE
VV OFS: Následující schůze VV OFS: 2. července 2007 shodně v 16.30 hodin.
KR OFS: Příští schůze komise rozhodčích je v úterý 19. června v 16 hodin. Večírek rozhodčích 29. 6. Malšova Lhota (rozhodčí se závazně přihlásí do 15. 6. s ohledem na zajištění surovin pro akci).
Členský poplatek rozhodčích 2007 a korunový poplatek za podzim 2006 (týká se všech rozhodčích OFS, KFS a ČMFS, kteří jsou na listině OFS Hradec Králové) - splatnost do 20. června na OFS.
Upozornění pro rozhodčí: Na jaře probíhá výměna rozhodčích s OFS Rychnov nad Kněžnou - adresa pro zasílání zápisů: Okresní fotbalový svaz, U Stadionu 1498, 516 01, Rychnov nad Kněžnou.
STK OFS: 14. schůze Sportovně–technické komise je v pátek 22. 6. v 15 hod. na OFS.
Přihlášky 2007/08: Oddílům byl 22. května rozeslán mailem formulář přihlášky do mistrovských soutěží nového ročníku 2007/08, k dispozici je na webech OFS. Termín doručení na OFS, včetně doložení úhrady startovného, byl do 8. června 2007.
Sdělení DK OFS: 11. schůze disciplinární komise se uskuteční 21. června v 17 hodin.
KM OFS: Nejbližší zasedání komise mládeže OFS je ve čtvrtek 28. 6. od 18 hodin na Olympii Hradec Králové (závazná pozvánka pro všechny členy komise).
Losovací aktiv STK: Dne 3. srpna 2007 (místo a začátek budou upřesněny). Mistrovské soutěže 2007/8: Zahájení mistrovských soutěží dospělých a dorostu bude o víkendu 11. a 12. 8., přebory starších a mladších žáků odstartují o 14 dnů později, přebory starších a mladších přípravek budou zahájeny počátkem září.


LETNÍ TURNAJE
Dolany: 23. 6. se v místním sportovním areálu koná Vítání léta v Dolanech, zahájení sportovního programu na fotbalovém hřišti v 8.30 hodin.
Smiřice: 23. 6. od 9 hodin pořádá SK Smiřice turnaj starších žáků O pohár starosty města Smiřice, přihlášky: Michal Středa, Čibuz 19, 50303 p. Smiřice, MB 604 296 521, e-mail: MStreda@seznam.cz.
Skřivany: 24. 6. se u příležitosti 75. výročí otevření fotbalového hřiště ve Skřivanech koná Svátek fotbalu, hlavním magnetem je od 16 hodin zápas TJ Slavoj Skřivany vers. Internacionálové Slavie Praha.
Hořiněves: 30. 6. se od 8 hodin uskuteční 9. ročník Memoriálu Karla Fejka v malé kopané; 5. 7. od 8.30 hodin pořádá oddíl Sokol Hořiněves fotbalový turnaj starých gard. Přihlášky a informace: Otakar Rejfek MB 603 721 559.
Ohnišťany: 30. 6. se od 8 hodin (prezence od 7.15) koná v Ohnišťanech turnaj v malé kopané, startovné 600 Kč, hodnotné ceny (sud piva, poháry atd.), přihlášky a informace: Bohuslav Píša, Ohnišťany 96, 50354, MB 721 554 453, e - mail: bohuslavpisa@seznam.cz; 6. 7. od 8 hodin pořádá TJ Ohnišťany turnaj starých gard (nad 40 let), startovné 700 Kč, přihlášky: Bohuslav Píša (viz výše), hodnotné ceny.
Nepolisy: Sokol Nepolisy pořádá 30. 6. od 13 hodin turnaj v malé kopané Nepolisy Staropramen Cup (počet hráčů 4+1). Bližší informace Ján Baláž: e - mail: janbalaz@atlas.cz nebo MB 720 549 197.
Voděrady: 30. 6. až 1. 7. se koná 13. ročník turnaje v malé kopané Vršovan cup, přihlášky: Martin Brich, 51734 Voděrady 81, info: http://home.tiscali.cz/vrsovancup.
Pšánky: 30. 6. od 8 hodin pořádá SDH Pšánky 26. ročník tradičního pouťového turnaje v malém fotbalu. Travnaté hřiště, startovné 500 Kč, hodnotné ceny (broušené poháry), občerstvení zajištěno. Přihlášky přijímá (do 15. 6.) a podrobné informace podá Slávek Bezvoda mobil 721 758 189; e-mail: bezvodas@zvupotez.cz.
Dohalice: 7. 7. od 8 hodin organizuje Sokol Dohalice 4. ročník turnaje Raal Trans 2007 v malé kopané, informace: Leoš Miškář MB 724 010 904, Vladimír Novák MB 604 105 758.
Neděliště: 28. 7. od 8 hodin se uskuteční 9. ročník Neděliště cup 07 v malé kopané, přihlášky a informace: Jiří Němeček, Neděliště 5, 50312 Všestary, MB 604 142 889.
Dovolená sekretáře OFS: středa 20. června. Příští zpráva číslo 26/2007 bude zveřejněna v pondělí 25. června 2007.


Lubomír Douděra,
sekretář OFS Hradec Králové