INFORMACE OFS


Doškolení trenérů licence C:
Platnost průkazů trenéra licence C se prodlužuje do 31. 12. 2007 (místo do 30. 6. 2007). Doškolení bude 1. 12. 2007 od 8 do 12 hodin na ZŠ M. Horákové. Žádáme příslušné oddíly, aby nejpozději do 31. 10. 07 nahlásily na OFS trenéry, kteří se zúčastní. Cena činí 200 Kč.
Školení trenérů licence C: Akce se koná 1. a 2. 12. na ZŠ M. Horákové, zájemci se mohou hlásit písemně na OFS do konce října 2007, cena je 600 Kč.
STK OFS: další schůze 27. 9. od 15 hodin.
VV OFS: další schůze 15. 10., 5. 11. a 3. 12. 2007.
KR OFS: další schůze 2. 10. od 16 hod.
Upozornění pro rozhodčí: Zájemci o krajskou licenci C a M se mohou přihlásit na OFS do 2. 10. 2007. ⋌(ld)

STK OFS

 

Změny termínů – OP dospělí: č. A1A1104 Probluz - Slavia HK na 14. 10. v 16 hodin (dopor.); č. A1A1303 Probluz - Kobylice na 28. 10. ve 14.30 hodin (dopor.); č. A1A1406 Probluz - Třebechovice na 4. 11. ve 14 hodin (dopor.). OP dorost: č. C1A1603 Vysoká - Lhota p. L. na 28. 9. v 16 hodin hř. Vysoká; č. C1A1005 Cerekvice - Chlumec na 6. 10. v 11 hodin, Chlumec uhradí poplatek 100 Kč (splatno do 5. 10. 07); č. C1A1103 Probluz - Červeněves na 14. 10. ve 13 hodin (dopor.); č. C1A1302 Probluz - Hlušice na 28. 10. v 11.30 hodin (dopor.); OP starší žáci: č. E1A1204 Probluz - Lovčice na 20. 10. 07 v 10 hodin (dopor.); OS starší žáci: č. E2A0904 Nový Hradec - Cerekvice na 30. 9. v 16.15 hodin (dohoda), Cerekvice uhradila poplatrek 100 Kč 18. 9. 07; č. E2A1004 Cerekvice - Ohnišťany na 6. 10. ve 14 hodin (dohoda), Cerekvice uhradila poplatek 100 Kč 18. 9. 07; OP mladší žáci: č. F1A1006 Probluz - Cidlina C na 3. 10. v 16.30 hodin (dohoda); pozn.: všichni soupeři Probluzi vyrozuměni dopor. dopisem a současně Probluz uhradila 700 Kč. Ohnišťany st. žáci - v případě posunutí začátku předloží žadatel vzájemnou dohodu se soupeřem či dopor. vyrozumění soupeře 3 týdny před termínem.
Napomenutí: STK udělila napomenutí mužstvu Cerekvice za pozdní dostavení se k utkání č. A3A0703 a mužstvu Smiřic B za pozdní dostavení se k utkání č. A3A0707.
Závazné pozvání: STK závazně zve na své jednání dne 27. 10. v 15.30 hodin předsedu Slavie HK Petra Čožíka k projednání porušení pravidel SŘ mužstvem st. přípravky Slavie HK B.
Seznamy: STK opětovně nařizuje oddílům FC Hradec a Třebši předložit dle hracího řádu přípravek bodu 3 jmenné seznamy všech hráčů družstev B a C OP ml. přípravek, protože tyto oddíly mají v 1 soutěži 2 družstva.
Poplatky: STK vzala na vědomí úhrady 5.000 Kč AFK Dobřenice (18. 9. 07) a TJ Dolany (12. 9. 07) - obojí poplatky za mládež.
Upozornění pořadatelským službám: Podle zákona č. 379/2005 Sb. (zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami) paragrafu 15 bodu e) je osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek zakázán vstup do prostor, kde probíhají sportovní akce; pořadatel sportovní akce je povinen zajistit zabránění vstupu těmto osobám.
STK OFS se seznámila ze zápisy KR z 18. 9. a DK OFS z 20. 9., STK a DK KFS z 20..9. 2007.