Nepodmíněné tresty: Haškovec Petr (Třebeš A) – 2 SU od 1. 11. 2007, Ludvík Jiří (Prasek) – 1 SU od 1. 11. 2007, Trejbal Ladislav (Hlušice B) - 1 SU od 1. 11. 2007.

Podmíněné tresty: Jetmar Michal (Starý Bydžov) – 1 SU s odkladem do 1. 6. 2008, Kujal Josef (Třebeš B) – 2 SU s odkladem do 1. 6. 2008, Smitka Josef (Rasošky – dor) – 2 SU s odkladem do 1. 6. 2008, Rejnek Jiří (FC Slávia – žák) – 2SU s odkladem do 1. 6. 2008.

Neprojedáno: Ducký Michal (Kobylice A) – odloženo na 8. 11. 2007, Král Tomáš (Hlušice B) – odloženo na 8.11. 2007. Vše pro nesplnění náležitostí. Hráči mají do vyřešení případu zastavenou závodní činnost.

Rozhodčí: DK uděluje pokuty ve výši 50 Kč + 100 Kč za projednání (splatnost do 8. 11. 2007) za opakované nedostatky v zápisech o utkání: Čiháček Petr, Dostál Milan, Doubrava Miloslav, Hruška Jiří, Markvart Jan. DK předává do KR OFS HK Blažka Milana za závažné nedostatky v zápise o utkání č. A1A1307.

Vyjádření: Oddíl Sokol Sendražice se písemně vyjádří k chování vedoucího mužstva pana René Hanuše v utkání č. A2A1201 do 8. 11. 2007. Oddíl Sokol Smidary-Červeněves se písemně vyjádří k chování trenéra pana Davida Fiedlera v utkání č. A1A1304 do 8. 11. 2007. Příští zasedání DK OFS HK se koná ve čtvrtek dne 8. 11. 2007 v 17 hodin. (šir)