INFORMACE OFS

STK OFS: 7. schůze 14. 9. od 15 hodin.

VV OFS: Následující schůze VV OFS: 24. 9., 15. 10., 5. 11. a 3. 12. 2007.

KR OFS: Následující schůze je 18. 9. od 16 hodin na OFS.

Aktiv oddílů Ligy amatérů: 14. 9. od 16 hodin se v budově OV ČSTV koná aktiv oddílů Ligy amatérů a členů VV OFS HK.

STK OFS

Změna termínu – OP ml. žáci: č. F1A1203 Skřivany - FC HK C na 20. 10. ve 13.30 (bez poplatku), domácí vyrozumí FC HK C.

Pokuty – FC Olympia HK C: STK udělila mužstvu FC Olympia HK C pokutu 500 Kč (splatno do 21. 9. 07) za neuvedení vedoucího mužstva v zápise č. F1A0508.

Kosičky B: STK udělila mužstvu Spartak Kosičky B pokutu 200 Kč (splatno do 21. 9. 07) za neuvedení počtu pořadatelů v zápise o utkání č. A2A0506.

Stěžery B: STK udělila Sokolu Stěžery B pokutu 200 Kč (splatno do 21. 9. 07) za neuvedení počtu pořadatelů v zápise č. A3B0102.

Kosičky ml. žáci: STK, na základě projednání s vedoucím mužstva, zkontumovala výsledky utkání F1A0304 DFC Slavia HK vers. Kosičky s tím, že ponechala výsledek dosažený na hřišti; č. F1A0405 Kosičky – FC Slavia HK B 0:3 a 3 body ve prospěch hostí z důvodu nastoupení hráče mužstva Kosiček na neplatný reg. průkaz.

Zároveň STK udělila mužstvu ml. žáků Sp. Kosičky pořádkovou pokutu 2 x 500 Kč (splatno do 21. 9. 07) za výše uvedený přestupek. Rozhodčí těchto utkání předala STK k dořešení do KR za hrubý nedostatek při řízení utkání.

Poplatky: Do 14. 9. předloží doklad o úhradě (příp. doložení o hostování tyto oddíly): Nepolisy, Libřice (avízo úhrady), Dobřenice, Dolany; St. Bydžov předložil doklad o hostování mládežníků v Lužci.

Kontumace – OP dorost: STK zkontumovala výsledek mistr. utkání č. C1A0508 Malšovice - Ohnišťany (nedostavení hostů), dále TJ Ohnišťany uhradí 700 Kč ve prospěch Malšovic a 400 Kč ve prospěch OFS (oba doklady o úhradě předloží do 21. 9. 07 na OFS).

OP st. žáci: STK zkontumovala výsledek mistr. utkání č. E1A0505 M. Lhota - Rasošky (nedostavení hostů), dále Rasošky uhradí 500 Kč ve prospěch M. Lhoty a 400 Kč ve prospěch OFS (oba doklady o úhradě předloží Rasošky do 21. 9. 07 na OFS).

OP st. žáci: STK zkontumovala výsledek mistr. utkání č. E1A0103 Probluz - Rasošky (nedostavení se hostů), dále Rasošky uhradí 500 Kč ve prospěch Probluze a 400 Kč ve prospěch OFS (oba doklady o úhradě předloží Rasošky do 21. 9. 07 na OFS).

Nedostavení k utkání – OP dorost: č. C1A1503 Malšovice - Hlušice (nedostavení hostů, zasláno potvrzení o poruše autobusu), předběžný termín 19. 9. od 16 hodin (chybí souhlas Malšovic).

Vystoupení ze soutěže – Rasošky: STK vzala na vědomí oznámení ze dne 5. 9. o vystoupení st. žáků Rasošek z OP počínaje kolem 8. až 9. 9. Dále Rasošky uhradí dle sazebníku STK bodu 2 pokutu 1000 Kč (splatno do 21. 9. 07). Ohnišťany: STK vzala na vědomí oznámení ze dne 5. 9. o vystoupení dorostu Ohnišťan z OP. Dále Ohnišťany uhradí dle sazebníku STK bodu 2 pokutu 2000 Kč (splatno do 21. 9. 07).

Předání do KR: STK předala do KR rozhodčí: Špráchal Radek (nedostatky v zápise č. E1A0103); Riesner Bohuslav (nedostatky v zápisech č. E1A0506 a č. A3B0506); Kukla Václav (nedostatky v zápisech č. E2A0502 a č. A2A0101); rozhodčí 5420 (nedostatky v zápise č. F1A0508); Bečvář Lubomír (nedostatky v zápise č. A3A0503)

Hruška Jiří (nedostatek v zápise č. A2A0106); Stránský Martin (nedostatky v zápise o utkání č. A3B0103). STK vzala na vědomí změnu na soupisce Spartaku Kosičky – za Vávru Jaroslava doplněn Vejr Tomáš.