Nepodmíněné tresty: Janáček Jaroslav (Červeněves) – 1 SU od 11. 10. 2007, Kotrba Ivoš (Smiřice) – 4 SU od 11. 10. 2007, Karel Miškář (vedoucí mužstva Dohalic) – zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva do 31. 12. 2007 + poplatek za projednání 100 Kč (splatno do 18. 10. 2007).

Podmíněné tresty: Pech Roman (Stěžery A) – 2 SU s odkladem do 19. 5. 2008, Volejník Tomáš (Lovčice B) – 1 SU s odkladem do 19. 5. 2008.

Neprojednáno: Bezvoda Michal (TJ Ohnišťany) – odloženo na 18. 10.2007 pro nesplnění náležitostí. Hráč má do vyřešení případu zastavenou závodní činnost.

Neuhrazené pokuty: rozhodčí Karel Andrejsek – poplatek za projednání 100 Kč + poplatek za včasné neuhrazení 100 Kč (splatno nejpozději do 18. 10. 2007), Žádost o prominutí trestu: Klapka Roman (Myštěves) – žádost se zamítá.

Vyjádření: Probluz se písemně vyjádří k chování vedoucího mužstva Romana Vobejdy v utkání č. A1A1004 do 18. 10. 2007.