TERMÍNY AKCÍ


Reprezentace ČR 21 pod lízátky.

Ve čtvrtek 31. 5. od 18 hodin na Všesportovním stadionu v Hradci Králové sehraje FC Hradec Králové, a.s. přípravné utkání s reprezentací ČR U-21 trenéra Ladislava Škorpila. Tento duel je součástí závěrečné přípravy české „jedenadvacítky“ na finálový turnaj ME U-21, které se koná v červnu 2007 v Nizozemsku. FC Hradec Králové, a.s. srdečně zve členy fotbalových klubů k návštěvě tohoto netradičního srovnání klubového a reprezentačního fotbalu. Speciálně organizované skupiny žákovských a dorosteneckých týmů, pro které je vstup volný v případě objednání vstupenek fotbalovými kluby na fchk@fchk.cz, fax. 495 511 485, kontaktní osoba Karel Novotný (mobil: 731452353), a to do středy 30. 5. do 12 hodin. Vstupenky budou k vyzvednutí po telefonické dohodě na sekretariátu klubu či před utkáním po předložení potvrzení objednávky na jedné z pokladen Všesportovního stadionu. Kontakt: Karel Novotný, sekretář FC Hradec Králové, a.s.,Všesportovní stadion, Úprkova 473/1, 500 09 Hradec Králové, tel.: +420 495 515 532, mobil: +420 731 452 353,fax.: +420 495 511 485, e–mail: karel.novotny@fchk.cz.


Kemp mládeže roč. 96: Pořadatel: KM a TMK OFS Hradec Králové; místo konání: Chlumec n. C.; termín: 22. 6. (sraz mezi 15.30 až 16) - 27. 6. (do 14 hodin); počet účastníků: max. 30 hráčů nar. v roce 1996 z týmů hrajících mistr. soutěže v rámci OFS Hradec Králové; ubytování: chatky v areálu koupaliště Chlumec u fotb. hřiště (spacák s sebou); stravování: zajištěno po celý den (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře); cena: 1500 Kč (v ceně zahrnuto ubytování, celodenní stravování, pitný režim, náklady na pronájem hracích ploch atd.) - poplatek za pobyt bude vybírán na místě proti potvrzení; doprava: individuální. O hráče se budou starat po celý přípravný kemp zkušení trenéři pracující s mládeží i dospělými.
Přihlášky posílejte na adresu: OFS Hradec Králové - Lubomír Douděra (sekretář), Habrmanova 192, PS 22, 501 01, Hradec Králové (tiskopis na webu www.fotbal.cz - kraje a okresy, OFS Hradec a byl rozeslán mailem oddílům); termín zaslání přihlášek (obratem): případné další informace zájemci získají od ing. Martina Zbořila (předseda KM a TMK OFS Hradec) MB 605 537 217.
Soutěž pro začínající fotbalisty. OFS Hradec připravuje doplňkovou soutěž přípravek 4+1 (chlapci roč. 97 a ml., dívky roč. 95 a ml.). Všechny oddíly byly informovány mailem, bližší informace na svazových webech či OFS Hradec Králopvé. Termín navrácení dotazníku na OFS se prodlužuje do 1. června.


Turnaje


Třebechovice: MFK Třebechovice oznamuje, že se avízovaný turnaj elévů (roč. 96) 10. 6. nekoná.
Smiřice: 23. 6. od 9 hodin pořádá SK Smiřice turnaj starších žáků O pohár starosty města Smiřice, přihlášky: Michal Středa, Čibuz 19, 50303 p. Smiřice, MB 604 296 521, e-mail: MStreda@seznam.cz.
Hořiněves: 30. 6. se od 8 hodin uskuteční 9. ročník Memoriálu Karla Fejka; 5. 7. od 8.30 hodin pořádá Sokol Hořiněves turnaj starých gard. Přihlášky a informace: Otakar Rejfek MB 603 721 559.
Ohnišťany: 30. 6. se od 8 hodin (prezentace od 7.15) koná v Ohnišťanech turnaj v malé kopané, startovné 600 Kč, hodnotné ceny (sud piva, poháry atd.), přihlášky a informace: Bohuslav Píša, Ohnišťany 96, 50354, MB 721 554 453, e - mail: bohuslavpisa@seznam.cz; 6. července od 8 hodin pořádá TJ Ohnišťany turnaj starých gard (nad 40 let), startovné 700 Kč, přihlášky: Bohuslav Píša (viz výše), hodnotné ceny.
Nepolisy: Sokol Nepolisy pořádá 30. června od 13 hodin turnaj v malé kopané Nepolisy Staropramen Cup (počet hráčů 4+1). Bližší informace Ján Baláž: e - mail: janbalaz@atlas.cz nebo MB 720 549 197.
Voděrady: 30. 6. až 1. 7. se koná 13. ročník turnaje v malé kopané Vršovan cup, přihlášky: Martin Brich, 51734 Voděrady 81, info: http://home.tiscali.cz/vrsovancup.
VV OFS: Následující schůze VV OFS: 4. 6., 2. 7. 2007 shodně v 16.30 hodin.
KR OFS: příští schůze KR se uskuteční v úterý 5. 6. v 16 hodin. Večírek rozhodčích (s opékáním) 29. 6. M. Lhota (rozhodčí se závazně přihlásí do 15. 6. s ohledem na zajištění surovin pro akci). Členský poplatek rozhodčích 2007 a korunový poplatek za podzim 2006 (týká se všech rozhodčích OFS, KFS a ČMFS, kteří jsou na listině OFS Hradec) - splatnost do 20. června 2007 na OFS.
Upozornění pro rozhodčí: na jaře probíhá výměna rozhodčích s OFS Rychnov n. K. - adresa pro zasílání zápisů: Okresní fotbalový svaz, U stadionu 1498, 516 01, Rychnov n. K.
STK OFS: 11. schůze STK je v pátek 1. 6. v 15 hodin na OFS.
Přihlášky 2007/8: na oddíly byl 22. 5. rozeslán mailem formulář přihlášky do mistrovských soutěží nového ročníku 2007/8, k dispozici ke stažení je na webech OFS. Termín doručení na OFS, včetně doložení úhrady startovného, je do 8. 6. 2007.
Sdělení DK OFS: 8. schůze DK bude 31. 5. v 17 hodin.
Losovací aktiv STK: 3. 8. 2007 (místo a začátek budou upřesněny).
Dovolená sekretáře OFS: středa 30. května.
Příští zpráva č. 23/07 vyjde v pondělí 4. 6. 07.

STK OFS


Na své 10. jarní schůzi se 25. května sešla STK OFS Hradec Králové a projednala následující body:
Změny utkání:
4. třída B: č. A3B1503 Převýšov B – Lovčice B na 20. 6. v 17 hodin (hosté vyrozuměni dopor. dopisem 18. 5. 07 a potvrzena dohoda), současně SK Převýšov B uhradí manipulační poplatek 100 Kč (splatno do 8. 6. 07).
OP starší přípravka: AFK Probluz oznámil změnu hracího dne na pátek.
OP mladší přípravka: Nadstavba o 1. až 8. místo turnaj 7A 26. 5. ve 14 hodin Všesp. st. umělá tráva (změna začátku), poř. FC Hradec B všechny soupeře vyrozuměl, rozhodčí Miškář a Bačo byli rovněž o změně informováni.
Předání do KR. STK předala do KR rozhodčího č. 5416 za nedostatky v zápise o utkání č. E2A2201.
Hradecký pohár žáků. STK schválila finálové výsledky Hradeckého poháru st. žáků „Poháru Jaroslava Míchala“, resp. Poháru Ladislava Škorpila ml. žáků.
Nadstavbové soutěže přípravek. Nadstavbová soutěž starší přípravky bude rozeslána e - mailem příslušným oddílům příští týden a termíny nadstavbových turnajů mladší přípravky budou domluveny telefonicky a rovněž rozeslány na oddíly e - mailem.
Upozornění Lokomotiva Hradec.
STK upozorňuje oddíl Loko Hradec na povinnost zajistit pro podzimní část soutěží odpovídající WC pro veřejnost (pánská i dámská) a dále na povinnost zajistit stanovenou vzdálenost postranních čar hřiště od pevného ohrazení.
Závěrem se STK OFS seznámila se zápisy z KR OFS (22. 5.), DK OFS z 24. 5. a DK i STK KFS (24. 5.).
11. schůze STK OFS se koná v pátek 1. 6. od 15 hodin.