Na Dětské klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde je centrum pro Královéhradecký a Pardubický kraj, se uskutečnilo slavnostní setkání partnerů a dárců, kterým se společnými silami podařilo výrazně přispět na realizaci vybudování vzduchotechniky a na vybavení hematologického oddělení pro potřeby větších dětí. Mezi dárci byl mimo jiné tradičně OFS Hradec Králové.

Charitativní šek z letošního Dne partnerů OFS na 153 700 Kč předal Martin Zbořil (předseda OFS) Romanu Prymulovi (ředitel FN Hradec).

V pořadí již 6. Den partnerů OFS Hradec Králové se konal 9. ledna 2016 v předměřické sportovní hale. Konečná částka obsahuje „pokuty" za vstřelené góly, dobrovolné vstupné přihlížejících, příspěvky účastníků, organizátorů i fotbalových činovníků a zejména dražbu sportovních artefaktů (fotbal, hokej, skoky na lyžích, volejbal  atd.).

Všichni dárci obdrželi od zaměstnanců FN Hradec Králové následující poděkování: „Vážení přátelé nemocných dětí, dovolte nám, abychom vám jménem malých pacientů co nejupřímněji poděkovali za to, že jste jim instalací klimatizace podstatně zkvalitnili pobyt v nemocnici. Díky ní se hospitalizovaným dětem nejen dobře dýchá, ale i celkově se zlepší péče o ně. Velice si vaší pomoci vážíme a zůstáváme s pozdravem."

Lubomír Douděra