Kratochvíl mimo jiné přivítal předsedu Královéhradeckého krajského fotbalového svazu Lubomíra Sedláčka, předsedu OV ČSTV Hradec a místpoředsedu Okresního fotbalového svazu Jiřího Pavlíčka, čestného prezidenta FC Olympia Hradec Karla Tejkla a další hosty.Další průběh valné hromady řídil prezident klubu Rostislav Jireš.

Obšírnou zprávu o činnosti klubu přednesl Jaroslav Kratochvíl, jenž zhodnotil úspěšnou sportovní činnost od dospělých až po mládež. Sportovní areál FC Olympia Hradec v Kuklenách se postupně stále vylepšuje. S počtem jedenácti mládežnických družstev souvisí i potřeba rozšíření počtu hracích ploch. Součástí činnosti jsou i patronátní školy ZŠ Milady Horákové, ZŠ Kukleny a nové i ZŠ Pouchov, kde se prvním fotbalovým krůčkům učí ti nejmenší. V závěru byly nastíněny plány hradecké Olympie na další období.

Po ekonomických zprávách jako je zpráva o hospodaření o. s. za rok 2007 a rozpočet na rok 2008, které přednesl ekonom klubu Jan Vencl, finanční rozvahu a. s. za rok 2007, přednesenou členem představenstva Aloisem Hájkem, dostaly slovo kontrolní orgány hradeckého klubu.

Za vnitro-klubový audit přednesl zprávu jeho předseda František Řehounek a za dozorčí radu a. s. Michaela Slaninová. Poté přítomné seznámil František Řehounek s programem na 22. června, kdy se po poledni v kuklenském sportovním areálu uskuteční akce “Den Olympie“, což bude pro všechny kategorie tečka za fotbalovým ročníkem. Chybět nebudou různé soutěže a atrakce, přátelská utkání a další zajímavý program.

V bohaté diskuzi, kde nechyběly konkrétní dotazy „na tělo“. Postupně vystoupili Karel Tejkl, Lubomír Sedláček, Jiří Pavlíček či Rostislav Jireš, který poté přednesl usnesení, jehož součástí bylo i doplnění výkonného výboru FC Olympia Hradec.