Personální záležitosti

V lednu 2010 valná hromada zvolila nový Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu, který měl sedm členů (Martin Zbořil, Vladan Haleš, Vlastislav Pánek, Zbyněk Novotný, Martin Novotný, Jiří Pavlíček a Jiří Krenčík). Následně VV OFS jmenoval předsedy odborných komisí, kteří sestavili „své týmy". S postupem času nastaly z různých důvodů změny jak ve VV OFS, tak i ve složení jednotlivých komisí. První změna přišla v lednu 2011. Ve VV OFS na vlastní žádost ukončil činnost Jiří Krenčík, jenž byl zároveň předsedou disciplinární komise. Předsedou DK jmenoval VV OFS Miroslava Přibyla. Další změnu doznala komise rozhodčích a delegátů. Důvodem bylo „povýšení" Zbyňka Novotného do Komise rozhodčích KFS Královéhradecka. Předsedou komise rozhodčích a delegátů byl jmenován Leoš Slavíček. Příčinou změny na postu předsedy sportovně-technické komise byla úspěšná kandidatura Jiřího Pavlíčka do VV ČSTV. Předsedou STK byl jmenován Marcel Tuček. Změny ve složení doznala také trenérsko-metodická komise. Z důvodu časové vytíženosti ukončil činnost na postu předsedy Martin Novotný a novým předsedou VV OFS jmenoval Jana Vrabce.

Ekonomika OFS Hradec

Podařilo se navázat spolupráci s některými partnery, po kterých byly nebo jsou dlouhodobě pojmenované soutěže. Okresní fotbalový svaz má i další partnery. Pozitivní je, že se spolupráce se daří delší dobu. Za rok 2011 jsme od partnerů obdrželi 179 tisíc korun, za rok 2012 pak 149 tisíc korun. Z Fotbalové asociace České republiky se podařilo získat prostředky na mládež pro kluby OFS.

Právní subjektivita

Velká změna pro Okresní fotbalový svaz Hradec Králové a nové úkoly pro Výkonný výbor OFS Hradec nastaly po 27. červnu 2011. Valná hromada Českomoravského fotbalového svazu mimo jiné změnila název na Fotbalová asociace České republiky, stanovy FAČR, právní subjektivitu OFS, schválila členské příspěvky. Spolupráce mezi Českým svazem tělesné výchovy a OFS funguje na základě smlouvy. Dále jsme vyřešili používání prostor a vedení účetnictví. To samé se týká Lubomíra Douděry, s nímž jsme uzavřeli dohodu o spolupráci, ta trvá i v roce 2013.

Sportovní stránka

Jsme rádi, že díky dobré činnosti členů všech komisí OFS se bez problémů hrají všechny soutěže pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu Hradec Králové. Vítězové soutěží dostávají poháry přímo na hřišti. Naší snahou bylo, aby se členové výkonného výboru a komisí OFS zúčastnili některých utkání.

Jednání VV OFS

Výkonný výbor se scházel minimálně jednou za měsíc. Jednání vždy trvala minimálně čtyři hodiny. Veškeré výstupy byly uvedeny na webu www.ofshk.cz a www.fotbal.cz. Na volební valné hromadě před třemi roky jsem prezentoval, co bychom chtěli zlepšit. Nyní mohu s čistým svědomím konstatovat, že převážnou část těchto plánů se podařilo splnit (spolupráce s partnery, názvy soutěží, atd.). Pro oddíly se nám podařilo sehnat zajímavé finanční částky na nákup vybavení či úhradu nákladů.

Den partnerů OFS

V lednu jsme uspořádali v Předměřicích již 3. ročník spojený s charitou. Při této akci pořádáme fotbalový i bowlingový turnaj a hlavně dražbu sportovních věcí. Výtěžek jsme vždy věnovali dětskému oddělení Fakultní nemocnice (letos 93 670 Kč). Za tři roky bylo věnováno 132 tisíc korun. Za tuto akci byl OFS HK oceněn na letošním Galavečeru KFS.

Prezentace v médiích

Podařilo se nám více prezentovat okresní fotbal v médiích. Vždy ve čtvrtek má OFS stranu v Hradeckém deníku. Spolupráce byla navázána i s dalšími médii.

Další akce a projekty OFS HK

Každoročně organizujeme slavnostní vyhlášení nejlepších střelců jednotlivých kategorií. Dále organizujeme ocenění osobností hradecké kopané, pokračujeme v organizaci okresního poháru starších žáků Jaroslava Míchala a okresního poháru mladších žáků Ladislava Škorpila. Zaměřujeme se také na činy fair play, vznikla mailová adresa fairplay@ofshk.cz, na níž je možné posílat návrhy. Na 1. Galavečeru KFS byl oceněn Pošepný z Nového Města n. C., stejnou cenu obdržel na Žofíně v rámci galavečera neprofesionálního fotbalu. Na 2. galavečeru KFS byl oceněn Tůma z Lovčic a také on obdržel stejnou cenu na Žofíně.

Plnění usnesení z poslední VH

Volební valná hromada 10. února 2012 uložila OFS Hradec několik úkolů, které byly splněny.

Závěr

Chci poděkovat všem za dosavadní spolupráci. Mohu zodpovědně říci, že za tři předchozí roky VV OFS Hradec odvedl spoustu poctivé práce. Naší snahou bylo se více přiblížit k oddílům. Všem klubům přeji, aby jim jarní část letošní sezony vyšla podle jejich představ. Dále bych chtěl poděkovat za spolupráci všem svým kolegům ve VV OFS HK, členům všech komisí OFS, Mileně Fridrichové a Lubomíru Douděrovi.   (ld)