Akce se zúčastnili Martin Zbořil (předseda OFS), Vladan Haleš (místopředseda OFS), Zbyněk Novotný (předseda komise rozhodčích KFS a gestor KRD OFS), Aleš Šob (lektor pravidel fotbalu a člen KR KFS), Leoš Slavíček (předseda KR OFS), Miroslav Přibyl (předseda DK OFS), členové KR OFS Zdeněk Arnošt, Vilém Novák, Evžen Zvolánek, Pavel Orel, Dušan Krucký a další.

Sudí byli seznámeni s požadavky OFS na jejich působení nejen na hřišti, ale i v průběhu celého procesu po a před utkáním, jednotnosti přístupu k posuzování přestupků, správného vyplňování zápisu o utkání a dalšími technickými pokyny.

Čtyřicítka rozhodčích absolvovala písemné testy z pravidel kopané, soutěžního řádu a dalších norem FAČR.

Rozhodčím byly podrobně vysvětleny změny pravidel a přímo na videu prezentovány skutečné situace vznikající v průběhu utkání. Přítomní o jejich řešení živě diskutovali se zkušenými rozhodčími vyšších soutěží a lektory pravidel Alešem Šobem a Pavlem Orlem, který prakticky ukázal způsoby surové hry a jejích důsledků na vývoj utkání.

K rozhodčím promluvil i předseda disciplinární komise OFS Miroslav Přibyl a upozornil je zejména na důležitost správného popisu přestupků z důvodu jasného pohledu na situace, které následně komise na svých zasedáních řeší.

Arbitři obdrželi další část rozhodcovského setu (dresy, trenky a štulpny) s partnerskými logy OFS a nové odznaky FAČR. V současné době rozhodčí dokončují podávání přihlášek za člena FAČR.

Náhradní termín semináře pro rozhodčí, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit, je 5. dubna od 18 hodin v budově OO ČSTV Hradec (Habrmanova 192).   (ld)