V restauraci U Švagerků se uskutečnil pravidelný letní seminář rozhodčích Okresního fotbalového svazu Hradec Králové před podzimní částí mistrovské sezony 2015/2016.

Této akce se mimo jiné zúčastnili Martin Zbořil (předseda OFS Hradec), Vladan Haleš (místopředseda OFS Hradec), Zbyněk Novotný (předseda KR Královéhradeckého KFS), členové KR OFS Hradec Vilém Novák, Evžen Zvolánek, Pavel Orel, Dušan Krucký, Lukáš Vojtěch a další.

Fotbaloví sudí byli seznámeni s požadavky OFS Hradec Králové na jejich působení nejen na hřišti, ale i v průběhu celého procesu po a před utkáním, jednotnosti přístupu k posuzování přestupků, správného vyplňování zápisu o utkání v novém informačním systému FAČR a dalšími technickými pokyny.

Rozhodčím byly podrobně vysvětleny změny pravidel, včetně malých forem elévů. Přímo na videu byly prezentovány skutečné situace vznikající v průběhu utkání. Přítomní arbitři, mezi nimi řada mladých, o jejich řešení živě diskutovali se zkušenými rozhodčími vyšších soutěží.

Rozhodčí Pavel Orel.Členové komise rozhodčích seznámili přítomné i s požadavky i přístupy komise pro nadcházející soutěžní ročník 2015/2016. O činnosti obsazovacího úseku informoval Evžen Zvolánek, jenž nastínil pravidla při delegacích na utkání. Nechyběl ani tradiční test rozhodčích ze znalosti pravidel a fotbalových norem.

Pavel Orel, předseda KR OFS Hradec Králové a lektor pravidel, prakticky ukázal zejména nově zavedený informační systém FAČR v rámci takzvané Fotbalové revoluce, včetně závazných pokynů, respektive novém postupu při vyplňování zápisu o utkání, což byl stěžejní bod semináře rozhodčích.

Lubomír Douděra