Bývalý předseda OFS Jaroslav Míchal kvituje současné kroky výboru k posílení a podpoře mládežnických soutěží

Úterní odpoledne na hřišti v Třebechovicích pod Orebem patřilo mladým fotbalistům. Odehrála se tam totiž finálová utkání žákovských okresních fotbalových pohárů Hradecka. Patrony obou soutěží byli Jaroslav Míchal a Ladislav Škorpil, kteří neváhali odpovědět na několik dotazů.

JAROSLAV MÍCHAL
patron poháru starších žáků a bývalý dlouholetý předseda OFS

Dlouhou dobu jste působil v okresním fotbale. Nyní nový výkonný výbor nastavil velké množství pokrokových změn. Jak se na ně díváte a jak hodnotíte prvních pár měsíců činnosti nově postaveného vrcholného orgánu OFS i ustanovených komisí?
Pokud mohu – jsem nepřímo v obraze o novém VV OFS – velice rád konstatuji, že začal správným krokem, k posílení a podpoře mládežnických soutěží. Vždyť to je jedna z nejdůležitějších činností v úseku našeho fotbalu, aby vyrůstali noví Bicanové, Masopustové a podobně. Sám jsem vždy bojoval i na nejvyšší úrovni za podporu mládeže v okresech. Činnost jednotlivých komisí zatím nemohu posoudit, neseznámil jsem se s jejich obsazením, ale vím, že vedení vrcholného orgánu OFS dává záruku pro jejich správnou práci.

Jak se změnila úroveň či výkonnost mládeže za poslední roky?
Nastolený trend dává záruku dalšího správného vývoje v úseku výchovy mladých fotbalistů. Je zřejmé, že za poslední léta se podstatné změny neobjevovaly, ale snaha většiny fotbalových pracovníků byla vždy pro lepší a odpovědnější práci s mládeží. Vždyť každá soutěž přispívá k tomu, aby i ti nejmenší se ve fotbale zdokonalovali.

Co přejete okresnímu poháru žáků do dalšího ročníku?
Okresním pohárům mládeže do dalších ročníků přeji: funkcionářům, aby je nepodceňovali a účastnili se v co největším počtu, a mladým fotbalistům, aby se jim líbil a cítili již v mládí odpovědnost k této činnosti, aby i někteří z nich mohli reprezentovat naši republiku. Hodila by se hesla: Kluci, hoši,mládeži, ať vám ta chuť vydrží. Střílej góly, chytej v brance, vždyť máš na to, je to šance. Nespadni do propadáku, chci tě vidět v nároďáku!

LADISLAV ŠKORPIL
patron poháru mladších žáků, sportovní ředitel FC Hradec a trenér


Letošní Hradecký pohár mladších žáků dospěl do finále. Jak vidíte budoucnost mládežnické kopané v okrese Hradec Králové?
Budoucnost mládežnické kopané v okrese je odvislá od obětavé práce mládežnických trenérů ve vesnických klubech, v menších městských, jako je například Olympia, a ve střediscích talentované mládeže, kupříkladu RMSK Cidlina Nový Bydžov. Pro výchovu hráčů je třeba vytvářet příznivé podmínky, neboť podchycení zájmu o fotbal je u mladých stále náročnější. Žijeme totiž v době počítačů a internetu, zatímco v minulosti byla doménou dětských zájmů pohybová aktivita.

Vidíte v současných mládežnických kategoriích reprezentační naděje typů Němečka, Lokvence, Ulicha či Plašila?
Jako trenér jsem vedl také Vízka, Kubíka, Frýdu či Nedvěda. Talentovaných hráčů se rodí plus minus stejně, otázkou je, zda mají podmínky či zájem se uplatnit. Společnost se neustále vyvíjí, žel pro sport a tělesnou kulturu ne tím nejlepším směrem. Musíme však být optimističtí.

Co pro vás znamená patronát nad Hradeckým pohárem mladých fotbalistů pořádaným okresním fotbalovým svazem?
Snažím se přispět k podchycení zájmu v době jejich fotbalových začátků. Obvykle pro ně mívám fotografie hráčů reprezentačního mužstva či z naší I. ligy, aby viděli svůj vzdálený cíl a mohli si vybrat vzor. Svojí osobní přítomností pomáhám záslužné činnosti OFS Hradec Králové.

Jak hodnotíte letošní finále? Kdo z hráčů vás zaujal?
Finále mladších žáků mezi Třebší B a Černilovem mělo zřetelně lepší úroveň než v předcházejících ročnících. Herní projev obou mužstev převyšoval danou věkovou kategorii. Individuální technická i pohybová úroveň naznačila, že hráči nepostrádají talent. Střelci Roubal z Černilova a Staněk z Třebše dali nejen pěkné góly, ale také suverénně proměnili pokutové kopy.

Jste sportovním ředitelem dnes již prvoligového klubu. Jaké si kladete cíle do nadcházející sezony?
První liga se v Hradci Králové nehrála sedm let. Stejnou dobu, ba ještě více let, se hovořilo o výstavbě stadionu. Ideální by byl postup do I. ligy a zároveň kolaudace moderního stadionu. Takže postupem jsme předběhli dobu. Druhou ligu jsme vyhráli ve stabilizované sestavě s poměrně úzkým kádrem, který je nutno rozšířit, a to, čeho jsme dosud dosáhli, stabilizovat.

Hradecký OFS stále ve větší míře věnuje pozornost mládežnické základně. Jaké priority a vylepšení mu doporučujete?
Svaz se musí starat o zabezpečení mládežnických soutěží. Toho, že se stará dobře, je dokladem již 37. ročník Hradeckého poháru mladších i starších žáků. Stejně tak je nutno zodpovědně provádět výběry mladých adeptů do okresní reprezentace.

Najdete si při vašem pracovním vytížení čas i na podporu fotbalových aktivit v okrese Hradec Králové?
Musím. Vždyť jsem na úrovni okresu vyrostl. V roce 1959 jsem byl kapitánem žákovského mužstva RH Hradec Králové, které se stalo okresním přeborníkem, což byla nejvyšší žákovská soutěž. I žáci Spartaku zůstali za námi. Trénovat jsem začal v roce 1969 a první tým, který jsem vedl, byli C žáci Spartaku Hradec Králové hrající okresní soutěž. Pravidelně proto chodím přednášet na okresní semináře adeptů trenérského řemesla. (ld)