Sledujete, jak se vyvíjí situace v ostatních okresech, v Čechách a jak hodnotíte výsledky valných hromad?
Samozřejmě sleduji a jenom se potvrdilo, že ne všichni, a ne ve všech klubech jsou nakloněni k potřebným změnám v celém fotbalu. Přesto díky za každé useknutí kousku chapadla stávající chobotnice. Většinová chuť pro změnu je znát.

Zdá se, že se bortí Berbrovo, respektive rozhodcovské impérium. Vesměs vítězí bývalí ligoví hráči. Bude zase fotbal jen fotbalem?
Konečně. Jen houšť takových lidí! Už aby toto impérium zůstalo pouze jako hořká vzpomínka na doby, kdy fotbal přestal být sportem pro všechny a stal se byznysem pro vyvolené.

Ve vašem okrese kandidují René Živný a Petr Rydval?
Pan René Živný je pro mě jediným možným kandidátem. Je mi znám jako čestný člověk, který pracoval jako krajský radní pro sport. Vždy se snažil sportu, potažmo fotbalu pomoci. Jeho osobu považuji za záruku pro napravení všech nepravostí, které byly u některých funkcionářů OFS standardní. Jeho zkušenosti jsou důležité i pro správné administrativní vedení okresního svazu. 

A co bývalý ligista Rydval?
Pan Rydval, a to bez urážky, je podle mě stvořen starými strukturami ve fotbalu. Konkrétně Drahoslavem Drábkem, podržtaškou Michala Blaschkeho. On je jeho prodlouženou rukou v našem okrese. Mimochodem pan Drábek je pro mě největším zklamáním současného předvolebního dění v našem okrese. Jednoznačně se bohužel přidal na stranu zla, za slíbený post sekretáře jak na okresním, tak pravděpodobně i krajském fotbalovém svazu. Za pana Rydvala objíždí a obvolává kluby, čímž jasně ukazuje, jak je bezcharakterní. Navíc mě velmi vadí útoky pana Rydvala na mládežnickou akademii i celý klub FK Pardubice. Příliš z toho čouhají jeho zájmy s vlastní fotbalovou školičkou. Pan Rydval je pro mě naprosto nedůvěryhodný kandidát, podporovaný naprosto nedůvěryhodnými lidmi.

Z toho vyplývá, že dosluhující předseda Drahoslav Drábek se rozhodl post neobhajovat. Co vy na to?
Myslím, že jsem již odpověděl v předchozí otázce. Tento člověk u mě lidsky i profesně jako rozhodčí v ČFL naprosto skončil.

Naopak v sousedním okrese, a to ústeckoorlickém kandiduje jeho stávající předseda Michal Blaschke.
Blaschke patří mezi ty lidi, kteří by měli chodit kanály, a ne kandidovat na funkce v OFS či dokonce v KFS! Jenže jsou to bezpáteřní lidé, kteří psaním pomlouvačných poloanonymů, manipulací, vyhrožováním a obavami s kostlivců ve vlastní skříni, přivedli fotbal, tam kde je. Dnes by se měl stydět, omlouvat, a ne se dále snažit škodit fotbalu.

Pravděpodobně se chystá obhajovat i předsednický post v rámci Pardubického kraje. Co vy na to?
Znovu se musím vrátit k předchozí odpovědi a praktiky lidí jako je Blaschke, jsou patrné na první pohled. A úplně se odkopal v dopise, který v současné době rozesílá po krajských klubech. Dokonce i vyhrožuje některým novinářům, kteří poukázali na jeho praktiky.

Co říkáte na čachry, které provázejí výběr delegátů na valnou hromadu PKFS?
Snahy o čachry ve volbách jsou těmto lidem přeci vlastní. Již to považují za normu. Bohužel. Jakékoli nápravě se prostě brání. 

VYHÝBÁ SE KLUBU I MNĚ

Ani v jednom souboru, tedy po rozhodnutí Výkonného výboru PKFS ani při volbě krajských klubů nefigurují Živanice. Proč?
Bylo nám to zdůvodněno tak, že nemáme mužstvo dospělých v krajských soutěžích. Sice nelogické, ale prý je to dle stanov KFS.

Michal Blaschke je členem Výkonného výboru FAČR a členem Řídící komise pro Čechy. To už se Živanic týká.
Ano, je to nehoráznost, ale netýká se to jen Blaschkeho. Týká se to všech, kteří se zakopali na Strahově a snaží se tvářit, že za nic nemohou. A to v čele s Malíkem, který řekl, že jen psychopat by se nezabýval podněty, kdyby nějaké dostal. Kolik jich jen ode mě putovalo na FAČR. Dobře vím, že nejsem jediný, byly i jiné oddíly. Jsem jen jediný, kterého vyloučili. 

Máte s Michalem Blaschkem nějakou osobní zkušenost?
Potkal jsem se s ním několikrát. Naštěstí od mého vyloučení z FAČR se vyhýbá mně i Živanicím! Dobře vím, že se při hlasování podíleli na mém vyloučení z FAČR. A nepochybuji o tom, že se poté snažil přes své spřátelené rozhodčí a delegáty (např. delegát Vaniš v ovlivněném zápase proti Vyšehradu) škodit v zápasech našeho mužstva v ČFL.

A co Živanice jako tým v ČFL, která spadá do jeho gesce?
Skutečnost, že Blaschke je členem a o čemkoliv rozhoduje v řídící komisi, pod kterou spadá náš tým, je pro nás minimálně znepokojující.

Má vaše vyloučení z asociace nějaké dopady na Živanice?
Především do dnešního dne se mé osobě nikdo z FAČR neomluvil. Naopak využili mého vyloučení k zabránění hlasování našeho delegáta na valné hromadě okresního fotbalového svazu. Navíc nikdo z asociace nevrátil neprávem udělené pokuty našemu klubu a neřešil zmanipulované zápasy. Proto jsem se rozhodl vše řešit soudní cestou. Některé právní úkony jsem již učinil…