Na nedávné valné hromadě byl znovu zvolen předsedou Okresního fotbalového svazu Hradec Králové. V této vedoucí funkci začal kroutit již třetí volební období za sebou. Za dobu svojí vlády bezesporu posunul fotbal v královéhradeckém okrese směrem dopředu.

Přesto Martin Zbořil nepřestává mít další cíle a i do nadcházejícího čtyřletí má spoustu plánů a nových nápadů. „Stále je co zlepšovat," je si dobře vědom první muž okresního fotbalu.

Pojďme se nejprve ohlédnout zpátky. Od doby, kdy jste usedl do funkce předsedy OFS, uplynulo již řadu let. V čem jste zaznamenal největší posun dopředu?
Předsedu OFS Hradec dělám třetí volební období. Za jeden z hlavních úspěchů považuji stabilizaci složení výkonného výboru a jednotlivých komisí. Jsem rád, že se zde mohu spolehnout na kvalitní a pracovité lidi, kteří pomáhají držet okresní soutěže na vysoké úrovni. Určitě je dobře, že se nám daří zvládat náročné úkoly, jako je například Fotbalová (r)evoluce či členství ve FAČR, a udržet si solidní počet mužstev v mistrovských soutěžích všech kategorií. Další velký posun dopředu vidím ve spolupráci s partnery OFS Hradec. Daří se nám každou soutěž, kterou v našem okrese hrajeme, mít pojmenovanou po partnerovi. K tomu máme uzavřenou spolupráci s dalšími partnery, kdy smluvní plnění je v peněžní či materiální podobě. Touto cestou bych chtěl všem našim partnerům poděkovat. Další novinkou je organizování individuálních soutěží (např. vyhlášení nejlepších střelců v jednotlivých kategoriích, jedenáctky okresního přeboru mužů, soutěž počtu hattricků a soutěž brankařů - nejvíce vychytaných nul) a pořádání charitativních akcí, kde výtěžek z akce jde vždy na předem známý účel.

Co se naopak nepovedlo, případně kde vidíte rezervy?
Stále je co zlepšovat. Trvale nás trápí nedostatek mladých rozhodčích. V této souvislosti pořádáme nábory mladých adeptů, ale na pokrytí všech mistrovských zápasů o víkendech v plném počtu jich máme stále málo. Další rezervu vidím v činnosti Komise mládeže OFS Hradec, která v předchozím volebním období nepracovala tak, jak by měla. V současné době se tvoří její nové složení. Věřím, že se situace zlepší. Velké rezervy máme určitě ve fungování a v propagaci webových stránek. Vytvoření nových webových stránek OFS Hradec, to je jeden z prvních hlavních úkolů stávajícího výkonného výboru. Určité rezervy ještě vidím v komunikaci klubů s OFS.

Jaké cíle jste si stanovil do období 2017 - 2020?
Hlavním cílem je úspěšné zvládnutí okresních fotbalových soutěží v odpovídající kvalitě a zlepšení komunikace s kluby. Chceme spolupracovat s partnery OFS Hradec a uzavřít třeba i dlouhodobější smlouvy o spolupráci. Určitě budeme chtít udržet počty mužstev v jednotlivých kategoriích a stále doplňovat členskou základnu klubů. Budeme pokračovat v náborových akcích, budou probíhat semináře pro trenéry, to vše s cílem posílit kádry týmů a vylepšit kvalitu přípravy i hry mužstev. Snažíme se o udržení mladých hráčů v krizových letech při přechodu z dorostu mezi dospělé a ze starších žáků do dorostu. Pochopitelně budou probíhat i semináře pro sudí, kde jim zkušení lektoři budou prezentovat správné řízení. Nově se chceme více zaměřit na propagaci kopané dívek a žen v našem okrese a zorganizovat dovednostní soutěže pro mládež (v minulosti známá soutěž 8x abeceda fotbalu). Samozřejmě chceme pokračovat v charitativní činnosti, protože se domníváme, že je to dobrá věc. Fotbal může ukázat, že je schopen zorganizovat také charitativní akce a pomoci druhým. V návaznosti na tyto akce se nám podařilo navázat spolupráci s dalšími partnery. Chceme, aby si hradecký okres udržel dosavadní vysokou laťku kvality mužstev ve všech kategoriích.

Start jara se blíží. Co očekáváte od druhé poloviny sezony?
Jarní část je vždy napínavější, neboť se hraje o postupy a sestupy. Věřím, že všechny zápasy proběhnou v duchu fair-play a uvidíme spoustu zajímavých duelů ve všech věkových kategoriích. V průběhu druhé půlky sezony chceme diskutovat se zástupci klubů o systému soutěží od sezony 2017/18. Tématem určitě bude hrací systém veteránské ligy, IV. tříd, okresního přeboru dorostu a starších žáků, soutěž minipřípravek atd. Dále plánujeme reportáže z vybraných zápasů. Přál bych si, aby si diváci fotbal užili. Chceme zapracovat na zlepšení chování diváků, hráčů a realizačních týmů vůči rozhodčím.

Martin Zbořil.Nejen na veřejnosti, ale i mezi hráči a funkcionáři jsou ostře sledované výkony rozhodčích. Budete bedlivě hlídat jejich počínání?
Na vybraná utkání budou jezdit delegáti, kteří budou hodnotit výkony arbitrů, ale také zajištění pořadatelské služby, chování diváků, hráčů, trenérů a funkcionářů. Důležité je říci, že odměny delegátům hradí OFS, ne kluby. Na vybrané zápasy budou jezdit i členové výkonného výboru a komisí. Na druhou stranu budeme přísně trestat urážky a další nevhodné chování hráčů, funkcionářů a diváků vůči sudím. Emoce ke hře patří, ale jen do určité míry.

Jaký je současný stav sudích OFS Hradec, máte jich dostatek? Hlásí se vám noví zájemci?
V porovnání s jinými OFS jich máme asi nejvíce, ale v poměru počtu soutěží a odehraných zápasů jich máme stále málo. Nejvíce nám chybí střední generace. OFS to má složitější v tom, že když se na okrese objeví kvalitní rozhodčí, tak zhruba do roka píská krajské soutěže. Noví rozhodčí se nám hlásí hlavně z řad mládeže, ale ty nemůžeme delegovat na zápasy mužů. Jsou to kluci, kteří hrají v různých klubech a k tomu chtějí začít pískat. Záleží hodně na nás a na klubech, jak dlouho udržíme tyto kluky u pískání. Závěrem nutno říci, že Královéhradecký KFS rozjel nábor. Takto nově získaní sudí budou moci využívat i příslušné OFS. Za tento krok zaslouží KFS velké poděkování.

Sezona 2017/18 je sice ještě daleko, přesto uvažujete už nyní o nějakých novinkách?
Pochopitelně, že nespíme na vavřínech a chystáme na další sezonu nějaké novinky. Ale nejprve je chceme probrat se zástupci klubů, aby si mohli k našim návrhům říci své připomínky a nebrali novinky v soutěžích jen jako naše výmysly. Z toho důvodu plánujeme na jaře dvě setkání se zástupci klubů, kde s nimi tyto návrhy změn soutěží projednáme a na aktivu před začátkem nové sezony o nich budeme informovat zástupce všech klubů. Tyto novinky, po schválení kluby, budeme prezentovat prostřednictvím oficiálních zdrojů OFS Hradec a médií.

Jak funguje spolupráce s Krajským fotbalovým svazem Královéhradecka a Fotbalovou asociací České republiky?
Díky tomu, že ve výkonném výboru KFS máme své zástupce, je spolupráce na velmi dobré úrovni. Pochopitelně i v KFS je nutno dělat kompromisy ve prospěch fotbalu v celém kraji. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat minimálně ve stejném rozsahu i po volbách KFS. Co se týká spolupráce s FAČR, tak došlo k velkému zlepšení. Důkazem je pravidelná účast zástupců FAČR na našich valných hromadách a seminářích. Vzhledem k tomu, že máme své zástupce v komisích FAČR, tak jsme dobře a rychle informováni o novinkách a dění ve FAČR. Daří se nám úspěšně organizovat sportovní akce na krajské a republikové úrovni. Snažíme se čerpat pro náš OFS Hradec veškeré možné dotace od FAČR, KFS a jeho Nadačního fondu. Jsem rád, že se nám to zatím daří.