V restauraci U Švagerků se za řízení Vladana Haleše, místopředsedy OFS Hradec Králové, uskutečnil tradiční letní aktiv oddílů hrajících okresní fotbalové soutěže OFS Hradec Králové před sezonou 2017/2018.

Předseda OFS Hradec Králové Martin Zbořil provedl podrobně zhodnocení činnosti v těchto oblastech: personální záležitosti, ekonomika, soutěže a partneři OFS, fungování sekretariátu, sportovní činnost, jednání výkonného výboru, prezentace OFS Hradec v médiích.

Významnými akcemi jsou Den partnerů OFS Hradec či ocenění Hradeckých fotbalových osobností. Svaz i pro nadcházející ročník 2017/ 2018 připravil tradiční doprovodné soutěže Gól nejlepší střelci jednotlivých soutěží (dospělí a mládež) a Gól soutěž hattricky, Keepersport brankář s nejvíce vychytanými nulami či Hradecký deník XI roku OP mužů. Dlouholetou tradici má Hradecký pohár starších žáků Jaroslava Míchala a mladších žáků Ladislava Škorpila, Gist pohár OFS Hradec mužů či halové přebory mládeže. Pro nejmenší adepty fotbalu organizuje OFS Hradec Memoriál Josefa Součka minipřípravek v letním období, v zimě pak halový turnaj minipřípravek.

I pro nastávající sezonu se OFS Hradec podařilo opět uzavřít smlouvy s partnery, po nichž jsou pojmenovány soutěže a akce.

Soutěže OFS Hradec 2017/ 2018 a partneři: Jako okresní přebor mužů, CK Votrok III. třída mužů, AM Gnol IV. třídy A a B skupiny mužů, Legalcom AK Liga gentlemanů (dříve veteránská liga), Gist pohár mužů; Maybee OP dorostu, Belsport OP starší žáci, Futurum OP mladší žáci skupiny A a B, Belsport OP starší přípravky skupiny A, B a C, BD Group OP mladší přípravky, Decathlon okresní halové přebory mládeže (ml. a st. přípravka, ml. a st. žáci, dorost) a Sport Forte Cup mužů.

Dále byla přiblížena činnost jednotlivých komisí OFS Hradec Králové. Zprávy přednesli Ivo Tomeš (disciplinární komise), Marcel Tuček (sportovně-technická komise), Pavel Orel (komise rozhodčích a delegátů), Vojtěch Dlabáček (trenérsko-metodická komise), Vladan Haleš (hospodářská komise) a František Dejnožka (revizní komise).

V dalším průběhu následovalo vyhodnocení soutěžního ročníku 2016/2017 s předáním diplomů na 1. až 3. místech všech soutěží dospělých a mládeže (poháry převzaly vítězné týmy tradičně přímo na hřišti).

Vyhlášení nového soutěžního ročníku 2017/2018 provedl předseda STK OFS Marcel Tuček, jenž seznámil přítomné se změnami v rozpise soutěží, což se promítlo v Brožuře OFS Hradec Králové, kterou všichni přítomní obdrželi v tištěném provedení, v elektronické verzi bude k dispozici v nejbližších dnech.

Součástí byla rovněž prezentace Brankářské školy Vojtěcha Marečka gólmanem FC Hradec Králové Jiřím Lindrem. V diskuzi vystoupil Jiří Pavlíček (předseda Královéhradecké Unie sportu) a podal informace k povinnostem pořadatele sportovních akcí. Místopředseda Královéhradeckého KFS Vladan Haleš seznámil přítomné s plánem vydávání týdeníku Fotbal v kraji na podzim 2017, v rámci Nadačního fondu KFS proběhne seminář trenérů KFS, nově na podzim seminář trenérů OFS s finanční podporou. Významnou součástí činnosti Královéhradeckého KFS je rovněž Fond podpory akcí mládeže KFS. Sokol Dohalice předložil námět na výjimku při startu hráčů a Petr Vohralík (FC Hradec Králové) připojil dotaz ohledně konání semináře trenérů přípravek.

Po dvouhodinovém jednání provedl závěr aktivu předseda OFS Hradec Martin Zbořil, který poděkoval zástupcům oddílů za účast a popřál radost na zeleném trávníku i mimo něj.

Lubomír Douděra