Po kategorii mužů se tentokrát tréninková jednotka týkala kategorie dorostu. V květnu by na stejné téma měla proběhnout ještě ukázková tréninková jednotka týkající se žákovské kategorie.

Seminář zahájil předseda TMK Vojtěch Dlabáček spolu s trenéry Róbertem Barboríkem a Karlem Krejčíkem, kteří tréninkovou jednotku vedli s týmem FC Hradec Králové U15. Tito trenéři přítomným zájemcům nastínili, co bude obsahem tréninku, a řekli, že cílem je oživení vytrvalosti v průběhu sezony herní formou.

Mezi přihlížejícími trenéry byli zástupci fotbalových oddílů FC Hradec Králové, Sokola Třebeš, FC Slavia Hradec Králové, Sokola Myštěves, TJ Velichovky, Sokola Červeněves a Sokola Dohalice, členové Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Hradec Králové Martin Zbořil, Vladan Haleš a sekretář OFS Lubomír Douděra s nezbytným fotoaparátem i další člen TMK OFS Hradec Ladislav Škorpil, který velmi aktivně v této komisi působí.

Po ukončení tréninku se trenéři Barborík a Krejčík znovu dostavili na tribunu za přihlížejícími a celou tréninkovou jednotku vyhodnotili. Odpověděli rovněž na dotazy přihlížejících, týkající se například průpravné části předvedené tréninkové jednotky i rozsahu zátěže a odpočinku v zařazených průpravných hrách.

Na závěr předseda TMK OFS Hradec Králové Vojtěch Dlabáček poděkoval všem přítomným za účast na této akci, popřál jim úspěšné fotbalové jaro a pozval je do hlediště také na další seminář zaměřený na problematiku rozvoje vytrvalosti u žáků, kde velký vliv na zvládnutí zařazené zátěže má zejména věk jednotlivých hráčů a s ním spojený dopad na jejich psychiku.   (dl, ld)

Účastníci semináře pro fotbalové trenéry na hřišti Sportovního centra mládeže Bavlna v Hradci Králové.