Seminář proběhl v posilovně FC Hradec Králové na Všesportovním stadionu a vedl jej kondiční trenér tohoto klubu Jaroslav Svoboda. Zúčastnilo se ho sedmnáct trenérů z těchto klubů: Třebeš, Červeněves, Dobřenice, Velichovky, Cerekvice nad Bystřicí, Slavia Hradec Králové, Malšova Lhota, Smiřice, Dohalice, Nový Hradec Králové, FC Hradec Králové a Vysoká nad Labem.

Předseda TMK OFS Hradec Králové Vojtěch Dlabáček přítomné přivítal, připomněl, co je náplní tohoto semináře a poté již předal slovo lektorovi Jaroslavu Svobodovi. Ten v krátkosti uvedl základní principy posilování, zdůraznil nutnost správného držení těla při jednotlivých cvičeních a dále se zaměřil na nejvýznamnější svalové partie, které s fotbalem souvisí a jejich správné posilování. Nezapomněl ani na dechová cvičení. Svá slova dokumentoval i vlastními ukázkami cviků. Přítomní mohli přímo v průběhu cvičení klást Jaroslavu Svobodovi dotazy.

Celý seminář proběhl ve velmi dobré pracovní atmosféře, což ocenil i jeden z trojice trenérů mužů FC Hradec Králové Ladislav Škorpil, který se semináře zúčastnil jako člen TMK OFS Hradec.

Další semináře na toto téma, zaměřené na mládež, by měly proběhnout v průběhu jara 2015.   (dla, ld)