Po čtyřech měsících je již UMT Kobylice stavebně dokončena, nyní probíhají technické záležitosti a to certifikace, respektive kolaudační řízení.

Umělá tráva v Kobylicích má rozměry 100 x 60 metrů a jsou na ní vyznačena čtyři hřiště pro malou kopanou 4 + 1 nebo 5 + 1 o rozměrech 40 x 20 metrů, navíc celé hřiště je plně osvícené.

Umělá tráva v Kobylicích bude sloužit ke komerčnímu využití, informace dostanou i všechny fotbalové kluby a další subjekty. (ld)