Řízení valné hromady se poté ujal Milan Novák, místopředseda TJ Sokol Hořiněves. Slavnostní část obstaralo přijímání nových členů nejmladších fotbalových benjamínků, blahopřání jubilantům Josefu Neumannovi a Josefu Prostředníkovi.

V obsáhlé zprávě o činnosti za rok 2013 se Otakar Rejfek starší, který je ve funkci předsedy TJ patnáct let, zmínil o dalších provedených opravách sokolovny i výrazném vylepšení sportovního areálu o víceúčelové hřiště s umělým povrchem a hřiště na tenis. Minulý rok byl orámovaný oslavami 90 let fotbalu a postupem do vyšší soutěže. V rámci slavnostního programu zde sehrála utkání stará garda Spartaku Hradec Králové.

V obci se konala se celá řada akcí. Radost panuje s rozjetím činnosti družstev mladších elévů a mladších žáků, celkem je zatím zaregistrováno již přes 30 dětí.

Za oddíl kopané vystoupil předseda Miroslav Fejk. Informaci o činnosti nejmladších benjamínků (mladší elévové a mladší žáci) podal Otakar Rejfek mladší.

Zprávu za oddíl Sport pro všechny přednesla předsedkyně SPV Jana Kuthanová. Přítomní se poté seznámili s plánem činnosti na rok 2014.

V diskuzi vystoupila starostka Jana Kuthanová, kterou těší, že se dále rozvíjí zejména zapojení těch nejmenších fotbalových benjamínků a zájemců o sportování. Kladně hodnotila spolupráci obce a TJ Sokol Hořiněves. Podle ní také velmi dobře funguje rezervační systém víceúčelového hřiště v Hořiněvsi. 
 A připomněla, že v roce 2012 obec obdržela ocenění od hejtmana  Královéhradeckého kraje za 2. místo hned za Hradcem.

Tečkou dvouhodinového rokování bylo závěrečné vystoupení předsedy TJ Sokol Hořiněves Otakara Rejfka.   (ld)