Úvodem byla minutou ticha uctěna památka Oldřicha Šarouna nejstaršího, dlouholetého člena TJ Sokol Hořiněves.

Řízení se poté ujal Milan Novák, místopředseda TJ Sokol Hořiněves. Slavnostní část obstaralo přijímání nových členů nejmladších fotbalových benjamínků a blahopřání jubilantům Milanu Plášilovi, Antonínu Kaplanovi (oba 80 let) a Jindřichu Fojtíkovi (70 let).

V obsáhlé zprávě o činnosti za rok 2012 se Otakar Rejfek, který je ve funkci předsedy TJ 14 let, zmínil o dalších provedených opravách sokolovny i výrazném rozšíření sportovního areálu o víceúčelové hřiště s umělým povrchem a hřiště na tenis.

V obci se konala se celá řada akcí, mimo jiné Pochod Jana Sedláčka, drakiáda, Memoriál Karla Fejka, dětský den, ples, dětský karneval, Mikulášská nadílka a další. Velká radost panuje s rozjetím činnosti týmu mladších elévů, soutěž hrají také starší elévové (celkem zatím zaregistrováno 25 dětí).

Za oddíl kopané vystoupil Miroslav Fejk. Mužstvo mužů startuje ve IV. třídě a vede si dobře. Informace o činnosti nejmladších benjamínků fotbalu (mladší a starší elévové) podal Otakar Rejfek ml.

Zprávu za oddíl Sport pro všechny přednesla předsedkyně SPV Jana Kuthanová.

Přítomní se poté seznámili s plánem činnosti na rok 2013, který je orámován oslavou 90 let založení oddílu kopané Sokola Hořiněves. Současně byl zvolen nový výbor TJ Sokol Hořiněves na období 2013 – 2015.

V diskuzi vystoupila Jana Kuthanová, starostka obce Hořiněves.

Martin Zbořil, předseda OFS Hradec Králové, ocenil pořádání řady sportovních a kulturních akcí v obci, což je námětem pro ostatní organizátory, a informoval o aktualitách OFS Hradec Králové.

V další diskuzi vystoupili například starosta hasičů Milan Janoušek a Jindřich Fojtík za Myslivecké sdružení Hořiněves.

Tečkou zhruba dvouhodinového rokování bylo závěrečné vystoupení předsedy TJ Sokol Hořiněves Otakara Rejfka, který poděkoval za účast a popřál všem radost nejen na sportovištích, ale i mimo ně.   (ld)