Toto charitativní představení se uskuteční ve prospěch Hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Výtěžek z této akce bude předán před zahájením představení.

Kluby hrající soutěže OFS Hradec Králové mohou na výše uvedenou akci přispět a to zasláním dobrovolné částky ze vstupného z víkendových domácích zápasů 5. – 6. září a 12. – 13. září na charitativní účet OFS Hradec Králové číslo 256299368/0300.

Členové TMK popřáli Frýdovi

Blahopřání k padesátinám: Počátkem tohoto týdne se v Hostinci U Jelena v Hradci Králové sešla Trenérsko-metodická komise Okresního fotbalového svazu Hradec Králové. Kromě aktuálních bodů jednání přítomní poblahopřáli k významnému životnímu jubileu padesáti let Milanu Frýdovi. Na fotografii jsou zleva: Vlastimil Frýdek, Mirza Rahimič, oslavenec Milan Frýda, Ladislav Škorpil, Karel Krejčík, Čeněk Hradil a Vojtěch Dlabáček.

Zleva: Vlastimil Frýdek, Mirza Rahimič, oslavenec Milan Frýda, Ladislav Škorpil, Karel Krejčík, Čeněk Hradil a Vojtěch Dlabáček.

Ve zkratce

Výkonný výbor OFS Hradec Králové vyhlásil termín nominací na další již 9. ročník Hradecké fotbalové osobnosti 2015. Nominace na ocenění významných osobností hradeckého okresu z řad hráčů, trenérů, rozhodčích, funkcionářů či dlouholetých fanoušků apod. se podávají na OFS Hradec do 12. října. Navrhněte k ocenění neviditelné dělníky fotbalu, kteří po mnoho let slouží klubu svého srdce (nebo i prošli více kluby) a bez nichž bychom si žádný mistrák či přátelák nedovedli představit! Vaše návrhy pak VV vyhodnotí, vybere několik „nejvýznamnějších" a ti budou oceněni pamětními plaketami a knihou Euro U-21. Slavnostní vyhlášení se bude opět konat v příjemném prostředí hradeckého Restaurantu Duran.