Mezi účastníky pravidelného setkání před mistrovským výkopem zavítal i předseda KFS Královéhradeckého kraje Lubomír Sedláček, který mimo jiné poděkoval celému OFS Hradec za kvalitní práci ve prospěch fotbalu. Hned na úvod se dostalo ocenění dvěma jubilantům: trenéru Josefu Součkovi (80 let) a rozhodčímu Janu Kolovratníkovi (70 let).

Vlastní průběh téměř tříhodinového fotbalového aktivu pak řídil Vladan Haleš. Hodnocení činnosti za uplynulé období přednesl předseda OFS Jaroslav Kratochvíl. Poté následovaly zprávy jednotlivých předsedů komisí: Jiří Pavlíček (sportovně technická komise), Martin Zbořil (komise mládeže a trenérská), Jaroslav Pavel (komise rozhodčích), Ladislav Steklý (hospodář) a Vladan Haleš (revizní komise).

V následné diskuzi se mimo jiné hovořilo o ekonomice ve fotbalovém hnutí, zranění hráčů při utkáních či nákladech oddílů na rozhodčí. S celou řadou novinek v nové brožuře OFS na ročník 2008/9 seznámil přítomné předseda STK OFS Jiří Pavlíček.

V usnesení byly přijaty tyto závěry: OFS Hradec Králové akceptuje oddíly Dolany, Rasošky, Velichovky, Jaroměř a Cerekvice v soutěžích ročníku 2008/09. V poháru OFS dospělých mohou startovat i dorosty ze soutěží KFS. VV OFS Hradec byl zmocněn k podpoření výzvy o svolání mimořádné valné hromady ČMFS. Na aktivu chybělo hned sedm klubů: Hlušice, Chlumec, Kunčice, Myštěves, Neděliště, Ohnišťany a Stěžery.

Tečkou rokování pak bylo postupně ocenění vítězů soutěže slušnosti 2007/8. Vítězové jednotlivých soutěží dospělých, dorostu a žáků převzali přímo na hřišti poháry a týmy na prvním až třetím místě obdržely na aktivu diplomy. Vyhodnocení nejlepších kanonýrů všech mistrovských soutěží za ročník 2007/8 se uskuteční v pátek 29. srpna v 16 hodin v budově OV ČSTV Hradec.