Zpráva předsedy OFS: Martin Zbořil se zmínil o činnosti VV za dosavadní působení v období dvou let a o dalších plánech. Postupně se zabýval činností VV a komisí i personálními záležitostmi. Co se týká ekonomické stránky OFS, s radostí konstatoval, že i pro sezonu 2014/15 se podařilo opět uzavřít s partnery smlouvy o spolupráci. V dalších bodech přiblížil členské příspěvky FAČR a připomněl termín úhrady 28. února. V rámci sportovní stránky se opět podařilo zorganizovat, aby vítězové soutěží od starších elévů až po muže dostali poháry za 1. místo přímo na hřišti. OFS úspěšně pokračuje v organizaci Poháru starších žáků J. Míchala a Poháru mladších žáků L. Škorpila. Pravidelně se vyhlašují Hradecké osobnosti, nejlepší střelci od dospělých po starší elévy.

Nedávno organizoval OFS velkou akci – 5. Galavečer KFS. Další akce, která se povedla, je Den partnerů OFS. V lednu proběhl v Předměřicích 5. ročník. V rámci této charitativní akce byla vybrána rekordní částka 205 tisíc Kč, která bude předána Dětské klinice FN Hradec. Podařilo se více prezentovat okresní fotbal v médiích. OFS pokračuje ve spolupráci s Hradeckým deníkem a dalšími periodiky. VV vyhlásil pro tuto sezonu opět tradiční soutěže (střelci, jedenáctka OP, hattricky, vychytané nuly). OFS má registrovanou mailovou adresu fairplay@ofshk.cz, na níž je možno posílat návrhy na ocenění za čin Fair play.

FAČR vyhlásil pro sezonu 2014/15 veteránskou ligu s hráči od 40 let. OFS Hradec se ji podařilo zorganizovat. OFS Hradec má také nové logo. Na konci roku 2014 proběhla setkání se zástupci oddílů OFS v Lovčicích a na Novém Hradci. OFS diskutoval se zástupci klubů na témata, která se týkají fotbalu v okrese.

Poté následovaly podrobné zprávy předsedů jednotlivých komisí OFS Hradec. Po zprávě mandátové komise přišla na řadu dovolba člena VV, kterým byl zvolen Pavel Orel.

Generální sekretář FAČR R. Řepka losoval semifinále Gist poháru: Slavia HK B – Roudnice B a Myštěves – Kratonohy B.

Dominujícím bodem byla Fotbalová (r)evoluce. K tomuto tématu, které nyní hýbe celým fotbalovým hnutím, připravili prezentace a s přítomnými diskutovali generální sekretář FAČR Rudolf Řepka a sekretář KFS Ladislav Brož. Postupně vystoupili: Michal Koťan (komise pro stadiony a hrací plochy FAČR), Jiří Pavlíček (předseda Královéhradecké ČUS), Václav Andrejs (předseda KFS) a další.

VH schválila předsedajícího (V. Haleš) a program VH, mandátovou komisi: Šulc Zdeněk (Kunčice předseda), členové: Midloch Břetislav (N. Město), Libřický Stanislav (Malšovice); návrhovou komisi: Tuček Marcel (Stěžery předseda), členové: Kubíková Lucie (Urbanice), Pejcha Zdeněk (Sendražice); volební komisi: Kozlovská Radka (Třebeš), Rulf Bohumil (M. Lhota), Vohralík Petr (FC HK); jednací řád VH; zprávu o činnosti VV a odborných komisí OFS; zprávu o hospodaření; zprávu revizní komise; zprávu mandátové komise: z 50 pozvaných oddílů s rozhodujícím hlasem přítomno 47 oddílů, nepřítomny Lužec n. C., FC Hradec ženy a SK Union 2013.

VH zvolila na funkční období 2015-17 člena VV Pavla Orla.

VH uložila VV zabezpečit jarní část a připravit další soutěžní ročníky, věnovat pozornost růstu mladých talentů, zabezpečit pravidelné vyhlašování Hradeckých osobností a dalších individuálních soutěží, pokračovat ve spolupráci s partnery, zorganizovat další Dny partnerů vč. charitativních akcí, zabezpečit implementaci Fotbalové (r)evoluce v OFS HK, pomoci fotbalovým klubům s realizací Fotbalové (r)evoluce, průběžně informovat kluby o nutných změnách vyplývajících z nového občanského zákoníku.

Lubomír Douděra