V sále zastupitelstva Krajského úřadu se uskutečnila Valná hromada Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje.

Tohoto jednání se zúčastnili Roman Berbr (místopředseda Fotbalové asociace České republiky), Petr Fousek (předseda organizačního výboru mistrovství Evropy U-21), Jan Hořejší (sekretář Řídící komise fotbalu v Čechách), Michal Koťan (člen komise pro stadiony FAČR), zástupci médií a další hosté.

Předseda Výkonného výboru Královéhradeckého KFS Václav Andrejs zhodnotil činnost VV a jeho komisí za období od 22. února 2013.

V oblasti sportovně-technické se daří spolupráce s KFS Pardubického kraje a společně se hraje Východočeský přebor dorostu či mezikrajské finále ZHL U10 a U11.

Systémové změny v soutěžích dospělých jako např. herní systém I. B tříd bude vyhodnocen na letním aktivu.

KFS byl pořadatelem řady významných akcí i s celostátním dosahem jako je Kouba Cup – neoficiální MČR U14, Pohár hejtmana či Regions Cup a daří se mu udržet strukturu a početnosti soutěží mládeže.

Významná je podpora FAČR, dále granty Královéhradeckého kraje a partneři KFS, když se podařilo získat partnery pro všechny soutěže KFS.

Nově byl založen Nadační fond na podporu mládeže, důležitou je podpora obcí, čerpání a využívání všech grantových a pobídkových grantů FAČR.

Organizovány jsou meziokresní soutěže mládeže v hale i venku pro výběry OFS U10, U11, U12 a U13.

Pravidelně se setkávají předsedové OFS s vedením KFS.

Činnost KFS je výrazně propagována v širokém spektru médií. Roste sledovanost webových stránek.

Letos se konal již 5. Galavečer KFS v Hradci Králové a byl hodnocen jako velmi úspěšný.

Projekt Fotbal live je velmi prospěšný a zlepšila se kvalita videí.

Důležitou je i spolupráce s FC Hradec a kluby KPŘČ, příprava společných projektů FC Hradec, Královéhradeckého kraje, Královéhradeckého KFS a dalších subjektů, nově se rodí projekt regionální akademie.

Fotbal se potýká s nedostatkem rozhodčích, v současné době KFS disponuje cca 80 arbitry, funguje projekt Škola mladých rozhodčích i vzdělávání trenérů (školení, doškolení, semináře).

Počty členů v rámci KFS: 15 036 (stav k 31. prosinci 2013) a 15 993 (stav k 31. prosinci 2014) se značným zastoupením mládežnických kategorií.

Od 1. července bude spuštěn významný přelomový projekt Fotbalová (r)evoluce, fungují grantové projekty minihřiště a Zelený trávník.

Výrazně se zlepšila spolupráce FAČR a ŘKFČ s KFS Královéhradeckého kraje.

V rámci diskuze vystoupil Petr Fousek, předseda organizačního výboru ME U21, který prezentoval tuto významnou akci, shrnul základní informace a všechny přítomné pozval na zápasy konané v Čechách i na Moravě, přiblížil i ticketing.

Roman Berbr (místopředseda FAČR) informoval o finančních prostředcích z loterií, MŠMT a kritériích na vypisování dotačních fondů.

Od 1. dubna 2015 zřejmě dojde ke změně a nebude nutno mít vlastní pozemky pro získání dotace.

Na FAČR se buduje nový dům, přelomovým je též projekt akademií (pro hráče 13 až 14 let), k jehož spuštění je potřeba součinnosti kraje, města, klubu.

Fotbalová (r)evoluce bude spuštěna od 1. července 2015: online přestupy, psaní zápisů, sběrné faktury.

Dále Berbr přiblížil problematiku samostatnosti ligy, v našem fotbale je asi 30 výjimek a nově bude jen 8 až 10.

FIFA sdělila FAČR, že zakazuje různé střídavé starty, vzniknou například B týmy, skončí hostování, hráči do 23 let budou moci přecházet, což se zřejmě promítne v dalším období.

Michal Koťan (komise pro stadiony a hrací plochy FAČR) uvedl, že byl spuštěn tradiční projekt Zelený trávník 2015 přes OFS a nově může žádat i obec.

Důležitá je bezpečnost na hřištích a projekt bezpečné branky. K údržbě hřišť pomáhá odborný časopis věnovaný péči o trávníky, důležitá je součinnost obcí.

Po skončení valné hromady následoval aktiv s oddíly KFS Královéhradeckého kraje a rovněž se konal seminář kameramanů v rámci projektu Fotbal live.

Lubomír Douděra