„I ve svém pokročilém věku prokázali přehled o dění ve společnosti a zejména ve sportu," řekl brankář Jiří Lindr. „Dokonce zde byl pán, který se podílel na výstavbě malšovického stadionu, a vyprávěl nám, jak ho v 50. letech budoval," dodal záložník Petr Schwarz. Seniorům byly na závěr předány i symbolické dárky v podobě triček, klíčenek, plakátů a kartiček s podpisy hráčů.