Vážení sportovní přátelé,

jak všichni jistě v posledních dnech sledujete média, víte, že letošní vlna povodní zasáhla i náš kraj, náš okres. Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu se okamžitě situací v našem okrese zabýval na svém pravidelném zasedání v pondělí 3. června a průběžně monitoruje stav v okrese de facto každou hodinu. Postiženým klubům samozřejmě přeje co nejmenší škody a co nejrychlejší návrat do normální funkčnosti.

Pro podporu postižených klubů VV rozhodl, po dohodě s vedením Krajského fotbalového svazu, o společném postupu při jednání s FAČR, Krajským úřadem i při organizaci solidární pomoci. Bylo zřízeno speciální „povodňové" konto č. 214023638/0300, v. s. 1111, na které mohou přispívat jednotlivci, firmy či sportovní kluby a jiná zřízení. Z tohoto konta budou podpořeny postižené kluby tak, aby bez větších problémů mohly dokončit rozehrané soutěže a připravit se na nový soutěžní ročník.

Průběžně se připravují opatření pro co nejméně bezproblémové a regulérní dokončení soutěžního ročníku, monitorují se škody, postižené kluby dostávají kontakty na příslušné pracovníky komise pro stadiony FAČR, která situaci monitoruje a bude rozhodovat o podpoře ze zdrojů dlouhodobě tvořeného fondu solidarity i státních prostředků, připravuje se dokumentace škod. O bližších opatřeních budeme průběžně neprodleně informovat přímo postižené kluby, ale i na webových stránkách OFS (www.ofshk.cz) i KHKFS (www.khfotbal.cz).

Věříme, že tuto těžkou situaci, která postihla i náš okres, společnými silami překonáme, nebude narušena regulérnost závěrečných kol, k postiženým oddílům se zachováme solidárně a připravíme nový soutěžní ročník 2013/14.

Předem děkujeme všem, kteří pomohou, ať již vlastními silami, nebo materiální či finanční pomocí postiženým.