Celá akce se uskutečnila za významné podpory partnerů OFS, kterým patří velké poděkování.

Konečná částka obsahuje „pokuty" minimálně 10 korun za vstřelené góly na turnaji, dobrovolné vstupné přihlížejících, příspěvky účastníků akce i organizátorů a zejména dražbu sportovních kuriozit.

Symbolický šek převzali ředitel Fakultní nemocnice Hradec prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MUDr. Jiří Hak, Doc. Jiřina Chládková, primář Antonín Lukeš, vrchní sestra Bc. Jitka Nováková a staniční sestra Veronika Vavřínová (všichni Dětská klinika FN Hradec Králové) z rukou předsedy OFS Hradec Ing. Martina Zbořila a místopředsedy OFS Hradec Ing. Vladana Haleše.

Vybraná částka poslouží k nákupu dvou velmi potřebných nehlučných čističek vzduchu a vybavení herny hraček pro děti v nově zrekonstruovaných pavilonech.

Fakultní nemocnice tímto děkuje Okresnímu fotbalovému svazu Hradec za uspořádání sbírky, všem účastníkům turnaje za množství vstřelených branek i všem ostatním dárcům za jejich příspěvky.   (ld)