Konečná částka obsahuje zejména dražbu sportovních relikvií (hlavně podepsané dresy fotbal, hokej atd.), příspěvky jak účastníků, tak i organizátorů akce a fotbalových činovníků ve výši 68.070 korun a dále 13.630 korun, což byl výtěžek z prodeje losů při Galavečeru FAČR na Žofíně.

Slavnostního setkání se zúčastnili Martin Zbořil (předseda OFS Hradec Králové), Vladan Haleš (místopředseda OFS Hradec Králové), Emma Hubáčková (operní pěvkyně), Pavel Krmaš, Michael Nebeský (charitativní Sport Hradec Cup – podpora hendikepovaným dětem), Nomia Hradec Králové (Poradna pro oběti násilí a dětské krizové centrum), Oblastní charita Hradec Králové (Domácí hospicová péče), Oblastní charita Hradec Králové (Sluníčko – pomoc postiženým dětem).

Celá akce OFS Hradec se uskutečnila za významné podpory řady partnerů.

Lubomír Douděra