Ještě krátce před tím, než se včera v deset hodin dopoledne uzavřelo první kolo tendru na výstavbu nového fotbalového stadionu v Hradci Králové, chodily na magistrátní podatelnu nabídky. Podle vedení města jich přišlo dost, ale kvůli stále probíhající soutěži na dodavatele stavby nemůže sdělit jejich počet.

„Máme zájemce, to je hlavní. Žádostí o účast v zadávacím řízení přišlo hned několik, většina z nich, jak to tak u velkých tendrů bývá, na poslední chvíli. Každopádně je to pro nás další důkaz, že zadávací podmínky jsou nastavené dobře a zájemci jsou připraveni s nimi pracovat,“ uvedl primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).

Počet účastníků a jejich jména je s ohledem na probíhající zadávací řízení neveřejný. „Zveřejnění těchto údajů by v krajním případě mohlo znamenat předčasný konec celé zakázky, avšak vzhledem k tomu, že tyto údaje znají především členové hodnoticí komise, kteří předem deklarovali, že stavbu stadionu podporují, tak tento scénář nepředpokládám,“ doplnil primátor s poukazem na to, že počet a jména účastníků bude možné zveřejnit až současně s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky.

Covid ARO nemocnice v Náchodě
S covidem leží ve fakultní nemocnici 130 lidí. Třetina z nich je ve vážném stavu

Nyní bude následovat posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Účastníci, kteří je splní, budou v druhém kole tendru vyzváni k podání předběžných nabídek.

„V této fázi se ještě nejedná o podávání cenových nabídek nebo návrhy technických řešení. Nyní bude nutné zkoumat, zda tito zájemci splnili kvalifikační podmínky. Pokud ano, budou vyzváni, aby podali předběžné nabídky. Po posouzení předběžných nabídek budou následovat jednání s účastníky zadávacího řízení, jejichž předmětem bude vylepšení návrhů ve prospěch zadavatele, tedy města. Následně pak budeme účastníky vybízet k finálnímu podání nabídek, které budou poté vyhodnoceny,“ doplnil primátora jeho náměstek Jiří Bláha, který však nechce předjímat, kdy město vypíše další kolo tendru.

„Rád bych, aby to bylo co nejdříve, ale určitě nás na cestě ke stadionu čeká ještě mnoho vidlí,“ připomněl Jiří Bláha skutečnost, že proti současnému tendru se již k antimonopolnímu úřadu obrátila společnost Porr, která považuje podmínky tendru za diskriminující. A právě antimonopolní úřad ještě může plány radnice, která by ráda s výstavbou nového svatostánku s osmi tisíci místy pro sezení začala už na jaře příštího roku, zhatit.

Šimkovy sady
V hradeckých Šimkových sadech vzniká květnatá louka

„ÚOHS může konstatovat, že zadávací řízení je v souladu se zákonem, případně konstatovat, že došlo k porušení zákona a uložit nápravné opatření. V tuto chvíli však nelze předjímat výsledek. Až město obdrží vyjádření, bude možné určit další postup,“ nastínila budoucnost dlouholetého hradeckého snu mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Jisté je, že dokud ÚOHS nerozhodne, město nemůže s žádnou z firem podepsat smlouvu. Kdy úřad rozhodne, se dá jen těžko předjímat. Mohou to být dny, týdny, ale i dlouhé měsíce.