Předseda OFS Hradec Králové Martin Zbořil provedl podrobně zhodnocení činnosti v těchto oblastech: personální záležitosti, ekonomika, soutěže a partneři OFS, fungování sekretariátu, sportovní činnost, jednání výkonného výboru, prezentace OFS Hradec v médiích.

Významnými akcemi jsou Den partnerů OFS Hradec či ocenění Hradeckých fotbalových osobností.

Svaz i pro nadcházející nový ročník 2016/2017 připravil tradiční doprovodné soutěže jako Gól nejlepší střelci jednotlivých soutěží (dospělí a mládež) a soutěž hattricky, Keepersport brankář s nejvíce vychytanými nulami či Hradecký deník jedenáctka roku Hradecký Votrok okresního přeboru dospělých.

Dlouholetou tradici má Hradecký pohár starších žáků Jaroslava Míchala a mladších žáků Ladislava Škorpila, Gist pohár OFS Hradec dospělých. Pro nejmenší adepty fotbalu organizuje OFS Hradec Králové Memoriál Josefa Součka minipřípravek v letním období, v zimě pak halový turnaj minipřípravek.

I pro nastávající sezonu se OFS podařilo opět uzavřít smlouvy s partnery, po nichž jsou pojmenovány soutěže a akce.

Soutěže OFS Hradec 2016/17 a partneři – dospělí: Hradecký Votrok okresní přebor, CK Votrok III. třída, Jako IV. třídy A a B skupiny, Legalcom AK veteránská liga, Gist pohár; Ekus HK okresní přebor dorostu, Belsport okresní přebor starších žáků, Futurum okresní přebor mladších žáků skupiny A a B, Belsport okresní přebor starší přípravky skupiny A a B, BD Group okresní přebor mladší přípravky, Decathlon okresní halové přebory mládeže (mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci, dorost) a Sport Forte Cup dospělých.

Dále byla přiblížena činnost jednotlivých komisí OFS Hradec. Zprávy přednesli Miroslav Přibyl (disciplinární komise), Marcel Tuček (sportovně technická komise), Evžen Zvolánek (komise rozhodčích a delegátů), Jaroslav Pokrupa (komise mládeže), Vojtěch Dlabáček (trenérsko metodická komise), Vladan Haleš (hospodářská komise) a Ladislav Steklý (revizní komise).

V dalším průběhu následovalo vyhodnocení soutěžního ročníku 2015/2016 s předáním diplomů na prvních až třetích místech všech soutěží dospělých a mládeže, když poháry převzaly vítězné týmy tradičně přímo na hřišti.

Vyhlášení nového soutěžního ročníku 2016/2017 provedl předseda STK OFS Marcel Tuček, jenž seznámil přítomné s mnoha změnami v rozpise soutěží. To se promítlo v Brožuře OFS, kterou přítomní obdrželi v tištěném provedení, v elektronické verzi bude k dispozici v nejbližších dnech.

Jiří Pavlíček (předseda Královéhradecké unie sportu) podal další informace k zapsání ve spolkovém rejstříku klubů.

O mládežnických reprezentacích, školení a doškolení trenérů, změnách termínů utkání, pohárových soutěžích diskutovali J. Šefara (Červeněves), M. Černý, M. Středa (Smiřice), O. Rejfek (Hořiněves), P. Hlásek (Lovčice), T. Rychtera a další. Samostatným bodem byl systém IV. tříd, kde pro nadcházející sezonu zůstává původní model dvou skupin.

Po tříhodinovém jednání provedl závěr aktivu předseda OFS Hradec Martin Zbořil, který poděkoval zástupcům oddílů za účast a popřál radost na zeleném trávníku i mimo něj.

Pohled do sálu při letním aktivu oddílů OFS Hradec Králové.

Lubomír Douděra