Skvělá myšlenka. Jinak snad ani nejde nazvat počin Okresního fotbalového svazu Hradec Králové. Ten již šestým rokem pořádal v předměřické hale Den partnerů OFS Hradec, což je nyní již tradiční setkání s charitativním podtextem.

Kromě fotbalového a bowlingového turnaje se v rámci ojedinělé akce koná ještě dražba sportovních relikvií, která má samozřejmě největší podíl na vybraných finančních prostředcích, které putují na konto Dětské onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové.

„Chtěli jsme spojit příjemné s užitečným," vrací se předseda OFS Hradec Králové Martin Zbořil k původní myšlence, proč tuto zajímavou akci vůbec uspořádat.

A byla to správná volba, neboť za dosavadních šest ročníků se vybralo téměř neuvěřitelných 650 000 korun!

Jste spokojeni s letošním 6. ročníkem akce, během které se vybralo na charitativní účely více než sto padesát tisíc korun?
S průběhem celé akce jsme spokojeni. Vybraná částka je sice o něco nižší než minulý rok, ale i tak se jedná o pěkné číslo. Poděkování patří nejen těm, kteří přispěli dresem nebo jiným artefaktem do dražby, ale hlavně těm, kteří si věci koupili. Co se týká sportovní stránky, tak průběh fotbalového turnaje byl letos vyrovnaný, což dokládá skutečnost, že obě semifinále, utkání o třetí místo i finále musely rozhodnout až pokutové kopy. Aktivní účastí tuto akci podpořil také Marek Kulič, který turnaj odehrál za tým Bafuňářů OFS Hradec. Mezi hosty byli například Jiřina Chládková (vedoucí lékařka Dětské kliniky FN HK), Zdeněk Fink (hradecký primátor), Václav Andrejs (předseda KFS), Ladislav Škorpil či Dušan Salfický. Malinko nás překvapila délka dražby (zhruba tři hodiny) a malý divácký zájem, což chceme při 7. ročníku, který se bude konat 7. ledna 2017, zlepšit. Podrobné informace včetně bohaté fotodokumentace dresů i průběhu dne je možné najít na www.ofshk.cz.

Velkou měrou se o získané finanční prostředky zasloužila tradičně dražba sportovních relikvií. Kde vůbec tehdy vznikla myšlenka spojit Den partnerů s charitativními účely?
Myšlenka vznikla hned v počátku, přišel s ní Vlasta Pánek, bývalý člen VV OFS Hradec. Partnerům našeho svazu jsme chtěli nějakým způsobem poděkovat za spolupráci, tak jsme zorganizovali Den partnerů OFS Hradec. V 1. ročníku se uskutečnily pouze turnaje ve fotbale a v bowlingu. Když jsme připravovali 2. ročník, tak jsme se rozhodli i pro dražbu dresů a dalších artefaktů. Výtěžek jsme věnovali na předem daný účel. Za dosavadních šest ročníků jsme získali celkem 650 000 Kč. Největší objem se podařilo nastřádat minulý rok, kdy jsme vybrali ve prospěch Dětské onkologie Fakultní nemocnice Hradec 205 000 Kč.

Pozitivní ohlasy na tuto akci k vám směřují nejen z východočeského regionu. Inspiroval se třeba od vás některý OFS v Česku? Nebo je to ojedinělé?
Nemám informace, že by se od nás inspiroval někdo další. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsme se naopak my v začátcích inspirovali OFS Opava, který zorganizoval něco podobného, avšak ve větším měřítku.

Kolik lidí je zapojeno do příprav a jak dlouho trvají?
Do příprav akce Den partnerů OFS Hradec, co se týká organizační a sportovní stránky, jsou zapojeni hlavně tři lidi Vladan Haleš (místopředseda OFS HK), Luboš Douděra (sekretář OFS HK) a já. Samozřejmě přímo na akci nám pomáhalo s organizací dalších zhruba deset lidí. Co se týká občerstvení a rautu, to nám zajistila Střední škola potravinářská Smiřice ve spolupráci s Honzou Halešem a Mirkem Macháčkem. Všem bych chtěl touto cestou moc poděkovat. Na přípravách nového ročníku začínáme pracovat hned v lednu po skončení posledního ročníku. Hlavní část příprav se rozběhne od října. Nejnáročnější je poslední měsíc před akcí.

Už jsme se zmínili o sledované veřejné dražbě, jak obtížné je získávat různé sportovní dresy s podpisy hráčů a další artefakty?
Složitější to bylo hlavně v době, kdy jsme tuto akci začínali organizovat. Jako první vždy děláme, že dopisy se žádostí o dres do dražby oslovujeme prvoligové fotbalové a hokejové kluby. Musím říct, že tímto směrem jsme zatím moc úspěšní nebyli. Pravidelným dárcem, co se týká klubové úrovně, je hlavně fotbalový FC Hradec a také hokejový Mountfield HK. Podstatně úspěšnější jsme díky osobním kontaktům a navázané spolupráci se zástupci některých společností. Například od skupiny Sport Invest vždy dostaneme zajímavé a cenné dresy, které jsou hlavním lákadlem dražby. Se získáváním dresů do dražby nám pomáhá spousta dalších osobností z regionu i mimo něj a naši kamarádi, kteří mají kontakty na různé sportovce.

Za charitativní akci Den partnerů jste obdrželi již několik významných ocenění, můžete je jmenovat?
V prvé řadě musím konstatovat, že to neděláme kvůli ocenění. Chtěli jsme spojit příjemné s užitečným. Ale abych odpověděl na otázku, tak OFS Hradec Králové převzal ocenění na tradičních prestižních akcích. Při nejúspěšnějších sportovcích města za rok 2013 od České unie sportu a magistrátu města to byla „Cena Fair play". Dále nám Královéhradecký krajský fotbalový svaz v roce 2013 udělil v rámci Galavečera KFS „Zvláštní cenu KFS". Akce neunikla také pozornosti Fotbalové asociace České republiky.