INFORMACE OFS


Přihlášky 2010/11:
Oddílům byly 9. 6. zaslány e-mailem přihlášky do mistrovských soutěží OFS Hradec ročníku 2010/11 včetně dotazníku s termínem doručení na OFS do 23. června. Přihláška je též ke stažení na webech OFS Hradec. Opětovně připomínáme, že týmy dorostu se nově hlásí na KFS Královéhradeckého kraje (nutno obratem).

Doškolení trenérů licence C:
S ohledem na minimum přihlášek bylo doškolení přesunuto na zimní termín (12/10) společně se školením.

Soutěž na nové logo:
Okresní fotbalový svaz Hradec Králové (OFS) vyhlašuje výběrové řízení na vytvoření nového loga a náhledu webu. OFS je součástí Českomoravského fotbalového svazu, který v návaznosti na výrazné omlazení výkonného výboru chce uplatňovat moderní kreativní přístup k řízení fotbalu v tomto okrese. Nové logo by mělo vyjadřovat odlišení od klasického konzervativního vnímání, tudíž by mělo obsahovat svěžest. Výkonný výbor OFS vybere nejlepší návrh, který odmění dvěma lístky na utkání české reprezentace v roce 2010 a dalšími propagačními předměty ČMFS. Zaslání návrhů a kontaktu (včetně telefonického) obratem na adresu lubomir.doudera@tiscali.cz Oznámení vítěze proběhne na letním aktivu všech oddílů OFS za účasti výherce.

Hradecká fotbalová osobnost: VV OFS rozhodl o posunutí vyhlášení na podzim 2010 a současně prodloužil možnost předkládání kandidatur (přesný termín bude určen do aktivu oddílů).

Fotografie týmů:
OFS Hradec žádá oddíly o zasílání fotografií jednotlivých týmů mládeže s popiskou ke zveřejnění v Hradeckém deníku a na webových stránkách OFS Hradec. Kontaktní adresa: lubomir.doudera@tiscali.cz.

Schůze – DK OFS:
Vždy ve středu od 16.30 (budova OV ČSTV, Habrmanova 192). KR OFS: KR připomíná všem rozhodčím OFS Hradec Králové (rozhodčí ČMFS, KFS a OFS), že společné závěrečné posezení se uskuteční v pátek 18. 6. od 17 hodin na stadionu ve Vysoké nad Labem. VV OFS

Hradec na jaře 2010:
25. 6. .(bude určeno).

Upozornění rozhodčím:
KR OFS žádá všechny rozhodčí, aby obratem sdělili na OFS termín čerpání dovolené. Pokud tak neučiní, obsazovací úsek KR bude tyto rozhodčí delegovat.

Nový adresář rozhodčích:
KR OFS žádá všechny rozhodčí, aby nahlásili změny v adresáři vč. telefonů z důvodu aktualizace adresáře (termín do 25. 6.).

Obsazovací úsek KR OFS:
Nové číslo obsazovacího úseku KR na Pavla Orla 722 909 159 (mistrovská utkání), ostatní přátelské zápasy či turnaje se delegují ze sekretariátu OFS (upozorňujeme kluby na včasné hlášení utkání).

POZVÁNKY NA AKCE


16. 6. Třebeš:
Od 9 hodin krajské finále mladších přípravek za účasti 6 týmů: FC Hradec, Olympia Hradec, Rychnov, Náchod, Trutnov a Javorka (závěr v 16.30 hodin). 17. 6. Olympia Hradec: Hledáme fotbalové talenty (16 - 19 hodin, hř. Kukleny) - kontakt a informace: František Řehounek MB 608 118 400. 19. 6. Probluz a Dohalice: Od 8.30 turnaj mladších elévů roč. 2001 a ml.; přihlášky a informace: Pavel Deml MB 603 888 401. 20. 6. Probluz a
Dohalice:
Od 8.30 turnaj starších elévů roč. 1999 a ml.; přihlášky a informace: Pavel Deml MB 603 888 401. 21. - 24. 6. Novobydžovsko: O pohár hejtmana Královéhradeckého kraje (hř. N. Bydžov, Chlumec a Hlušice) - informace: Vladimír Blažej MB 604 251 209. 24. 6. Slavia Hradec: 2. ročník Memoriálu Jaroslava Zumra od 8.30 do 18, hř. Slavie v Orlické Kotlině. 26. 6. Hořiněves: 12. ročník Memoriálu Karla Fejka v malé kopané (8) - přihlášky a informace: Otakar Rejfek MB 603 721 559. 26. 6. Kosičky: Od 13 hodin turnaj starších pánů nad 35 let. 26. 6. Nový Hradec: Firemní fotbalový turnaj Porsche Hradec (8.30 - 16). 26. 6. Ohnišťany: Od 8 hodin se koná turnaj v malé kopané O pohár starosty obce Ohnišťany. Startovné 600 Kč, přihlášky a informace (do 25. 6.): Jiří Kmínek MB 602 350 504. 26. 6. Stěžery: 2. ročník Memoriálu Luďka Červinky starých gard (9 - 17). 26. 6. Velichovky: Bono cup v malé kopané (7.45); kontakt: T. Paleček MB 721 900 678. 3. 7. Ohnišťany: Od 8 hodin se uskuteční turnaj starých garda (37 let a výše), startovné 700 Kč, přihlášky: Jiří Kmínek, MB 602 350 504. 3. 7. Pšánky: 29. ročník pouťového turnaje v malé kopané (8). Info: Slávek Bezvoda MB 721 758 189. 10. 7. Dohalice: 8. ročník Dohalice cup v malé kopané (8). Info a přihlášky: Leoš Miškář MB 724 010 904. 10. 7. Hořiněves: 1. ročník turnaje v malé kopané Dream cup (8 - 18); přihlášky a informace: Otakar Rejfek ml., MB 604 486 635. 16. - 18. 7. Stěžery: 22. ročník mezinárodního turnaje Stěžery Saller sport cup ve futsale. Informace a přihlášky: Martin Šádek MB 602 750 441. 17. 7. Staré Nechanice: 7. ročník turnaje v malé kopané pořádají FC Doutnající pařezy a SDH Nechanice (8), info a přihlášky: Josef Gall MB 603 846 155. 24. 7. Sendražice: 11. ročník turnaje v malé kopané Ha-wal cup 2010, info a přihlášky: Martin Hanuš MB 608 759 535. 21. 8. Chlumec: 3. ročník O pohár města Chlumec st. přípravek (roč. 2000 a ml.) od 9 hodin, info a přihlášky: Martin Firbacher MB 605 814 517.

STK OFS

Změny utkání - IV. třída A: č. A3A2603 Malšovice B - Hořiněves 19. 6. v 17 hodin (dohoda, uvedeno ve Zprávě OFS). OP dorost: č. C1A2606 Probluz - Nové Město 17. 6. v 18 hodin (dohoda). Poplatky: Malšovice B 100 Kč, Probluz 100 Kč (splatno 25. 6.).

Kontumace - OP mladší přípravka turnaj 7B:
Kunčice - Převýšov 3:0 kont. a Lhota p. L. - Převýšov 3:0 kont. STK tyto zápasy zkontumovala z důvodu nedostavení se Převýšova na turnaj do Roudnice. Současně Převýšov uhradí tyto pokuty: 400 Kč ve prospěch Roudnice a 400 Kč ve prospěch OFS. Převýšov předloží oba doklady o úhradě na OFS do 25. června.

Zahájení soutěží:
STK stanovila v souladu s termínovou listinou KFS zahájení soutěží dospělých o víkendu 7. - 8. srpna.

Členové STK OFS
se seznámili s pokutovníkem KR OFS za 24. kolo, se zprávami ze zasedání DK OFS z 9. 6. a DK i STK KFS z 10. června. (ld, jpa)