Galerie: Na farmě ZOD Zálší ve Slatině byl objeven letošní první pozitivní případ BSE.