Galerie: Doba železná

Zkamenělý trus člověka z doby železné, který se našel v solných dolech v rakouském Hallstattu Velmi cenný vhled do doby železné poskytují solné doly v Hallstattu, místo bohatých archeologických nálezů Rekonstrukce zemědělské usedlosti z doby železné Zbytky kamenných domů z doby železné Pohled do nitra rekonstruovaného zemědělského obydlí z doby železné Rekonstruovaný vnitřek pevnosti z doby železné Takto mohla vypadat obydlí v pevnosti z doby železné Britští archeologové objevili unikátní štít z doby železné Rekonstrukce keltských oděvů v době železné Hrob ženy z mladší doby železné (4.–5. století př. n. l.). Detail z hrobu. Patrný je bronzový náramek, železná jehlice, snad zbytek nákrčníku a další hrobové milodary Muzeum doby železné v íránském Tabrízu Kostra z doby železné Meče z doby železné