1/1

Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

Zdroj: archiv