1/1

BUDOUCNOST DVORA KRÁLOVÉ? Jedna z architektonických variant nového dopravního terminálu pro železniční a vlakovou dopravu počítá s mimoúrovňovou stavbou.

BUDOUCNOST DVORA KRÁLOVÉ? Jedna z architektonických variant nového dopravního terminálu pro železniční a vlakovou dopravu počítá s mimoúrovňovou stavbou.

Zdroj: Vizualizace