1/1

Z okna svého domku na Kuksu má  Stanislav Bohadlo nádherný výhled. Na protější straně je jako na dlani areál hospitalu.

Z okna svého domku na Kuksu má Stanislav Bohadlo nádherný výhled. Na protější straně je jako na dlani areál hospitalu.

Zdroj: Hynek Šnajdar