Galerie: 36.kolo, sobota 2.1.2010 HC Chrudim - Hockey Club Tábor 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Ilustrační fotografie 36.kolo, sobota 2.1.2010 HC Chrudim - Hockey Club Tábor 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) 36.kolo, sobota 2.1.2010 HC Chrudim - Hockey Club Tábor 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) 36.kolo, sobota 2.1.2010 HC Chrudim - Hockey Club Tábor 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) 36.kolo, sobota 2.1.2010 HC Chrudim - Hockey Club Tábor 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) 36.kolo, sobota 2.1.2010 HC Chrudim - Hockey Club Tábor 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) 36.kolo, sobota 2.1.2010 HC Chrudim - Hockey Club Tábor 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)