2/7

Mítink mladých judistů v třebešské sportovní hale v Hradci Králové.

Autor: Oldřich Suchoradský