Galerie: Dětská psychika

Lidé se kvůli lockdownu trápí Období izolace těžce dopadá na dětskou psychiku. Absence školní výuky a setkávání se spolužáky děti obtížně snášejí. Izolace často vede ke konfliktům, ani hádky mezi rodiči jeho psychice nepomáhají. Období izolace těžce dopadá na dětskou psychiku. Období izolace těžce dopadá na dětskou psychiku. Období izolace těžce dopadá na dětskou psychiku.