Galerie: Panenkárium Lenky Dedeciusové

Lenka Dedeciusová je sběretelkou panenek. Panenkárium Lenky Dedeciusové v hradecké Úzké ulici. Panenkárium Lenky Dedeciusové v hradecké Úzké ulici. Panenkárium Lenky Dedeciusové v hradecké Úzké ulici.