Galerie: Dohoda spolupráce mezi fakultou a galerií