Galerie: Velký požár Londýna 1666

Velký požár Londýna zuřil čtyři dny, zničil celkově přibližně 13 500 staveb. Památník Velkého požáru Londýna, který navrhl Christopher Wren. Jedna z bran původních městských hradeb v plamenech při Velkém požáru Londýna. V pozadí lze vidět hořící katedrálu sv. Pavla. Samuel Pepys celý průběh Velkého požáru Londýna popsal ve svých denících. Hašení Velkého požáru Londýna. Požár zničil 13 200 budov, 87 kostelů a mnohé významné budovy jako katedrálu sv. Pavla. Na obrázku lze zničenou část města vidět jako růžovou plochu. Plamenům padla za oběť většina City v původních městských hradbách.