Galerie: Zhudebněný biblický příběh, rockové oratorium Jana Křtitele