Činnost dobrovolných hasičů bývá mnohdy stejně obtížná jako práce jejich profesionálních kolegů. A protože by neměla být opomíjena, Deník bude každý čtvrtek přinášet vizitku jednoho sboru dobrovolných hasičů (SDH) z Hradecka spolu s připomenutím jeho nejvýznamnějšího počinu.

Lidé sv. Floriána: Chloubou humburských hasičů je historická technika

V posledním díle tohoto seriálu přiblížíme dobrovolné hasiče z Humburk. Zdejší sbor byl místními nadšenci založen 14. října 1898. Impulsem byl požár mlýna, který se odehrál o rok dříve. Do povědomí lidí se sbor dostával různými způsoby, například v roce 1903 se účastnil akce, při které se slavilo obnovení kříže nad obcí.

V roce 1934 byla zakoupena motorová stříkačka Mára. Přírůstkem do vozového parku se v roce 1969 stalo vozidlo GAZ alias Máňa, které sloužilo až do roku 2005.

Před deseti lety byla z Mlázovic zakoupena historická ruční stříkačka, kterou hasiči zrekonstruovali. Od roku 2002 slouží hasičům vozidlo AVIA DH12. Ve výbavě humburských hasičů jsou také dvě stříkačky PS-12.

„V našem sboru máme řadu zasloužilých členů. Rád bych vyzdvihl především dlouholetého starostu Josefa Hladíka a také členy výboru Josefa Davida a Petra Zalabáka,“ říká současný starosta SDH Humburky Václav Starý.

Zdejší hasiči jsou pro obec vytrvalými pomocníky. Zvelebují své okolí a pomáhají s pořádáním dětských dnů. V požárním sportu se dvě družstva mužů účastní okrskových a jiných soutěží. Od roku 2005 humburští hasiči organizují vlastní závod „O pohár starosty obce“.

Jako poděkování a výraz vděčnosti humburští zastupitelé pořídili sboru v roce 2003 slavnostní prapor. Hasiči z Humburk mají také vlastní historickou jednotku, která pečuje o starou požární techniku, se kterou se účastní přehlídek sborů a jejich historické techniky.

„Do budoucna bychom chtěli pokračovat v renovaci historické techniky a zároveň modernizovat naše stávající vybavení,“ uzavírá Václav Starý. Jan Pruška

Kozlův hasičských počin

Před sedmi lety zasáhly Českou republiku rozsáhlé povodně. Jednotka dobrovolných hasičů z Humburk neváhala a nabídla svoji pomoc. Tu využili lidé z Veltrus. Dvanáct hasičů s vozidlem GAZ, kterému říkají Máňa, se pustilo sedmidenní usilovné práce. Humburští čerpali vodu ze zaplavených sklepů, odklízeli naplavené bláto a čistili zanesené mostní konstrukce.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

JAN PRUŠKA