Základem efektivní spolupráce českých a polských jednotek u zásahu začíná už komunikací operačních středisek, proto i v loňském roce absolvovali příslušníci polského sboru stáže na krajském operačním a informačním středisku HZS Královéhradeckého kraje.

„Spolehlivým ukazatelem naší česko-polské spolupráce je statistika zásahové činnosti. V roce 2019 jsme byli přivoláni v rámci přeshraniční spolupráce do Polska v patnácti případech, oproti tomu v roce 2018 to bylo v šesti, v roce 2017 ve třech případech. Při jedné události jsme si loni naopak vyžádali pomoc polských hasičů, a to při hašení lesního požáru u Olešnice v Orlických horách,“ shrnul ředitel HZS Královéhradeckého kraje František Mencl, který zároveň dodává, že ukončení projektu neznamená konec spolupráce českých a polských hasičů. „Projekt Bezpečné pohraničí a naše tříletá spolupráce s polskými kolegy přispěly k zintenzivnění kooperace jednotek požární ochrany a hodláme tyto vazby posilovat i do budoucna.“

Bezpečné pohraničí je realizováno v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Do projektu jsou zapojeny Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost k provádění činností při řešení krizových situací.

Zbrojnice v Plotištích prochází rekonstrukcí.
Zbrojnice v Plotištích prochází rekonstrukcí