První větší požár od založení spolku propukl 12. ledna 1879 v domech na dolním rohu rokytnického náměstí. Za zdolání požáru a uchránění poblíž stojící budovy okresního soudu rokytnický sbor obdržel pochvalné uznání od ministerstva spravedlnosti ve Vídni. Vzhledem k takto skvělému úvodu se sboru podařilo prosadit zakoupení nové stříkačky hydrofor u firmy Smékal, kterou financovalo město ze své pokladny a sbor ji vlastní dodnes.

Sbor má v současnosti 80 členů, z toho je 32 mladých hasičů ve věku do 18 let.

V roce 2013, v rámci oslav 140. výročí od založení, obdržel sbor medaili Za zásluhy.

Hasiči dlouhodobě aktivně spolupracují s obcí při pořádání kulturních a společenských akcích např. městský ples, Anenská pouť, Velká Mikulášská, letní kino či Vánoční jarmark.

Velmi aktivní je kolektiv mladých hasičů. Je pro ně několik posledních let připravována velmi pestrá činnost zahrnující požární sport, jednodenní či vícedenní poznávací výlety, brigády. Nechybí vzdělávání a školení pro budoucí činnost ve výjezdové jednotce. Děti například zdolávaly lesní požár či absolvovaly lezecký kurz. Během roku se účastní téměř čtyřiceti závodů od okresní až po celostátní úroveň. Největší prioritou je celoroční Hra Plamen.

V Olešnici se nemohou dočkat, kdy začnou trénovat.
Nemohou se dočkat, kdy začnou trénovat

Osmnáct členů sboru je zařazeno ve výjezdové jednotce kategorie JPO II s předurčením k dopravním nehodám. Jednotka vyjíždí během roku v průměru ke 40 událostem. V portfoliu výjezdů se nacházejí dopravní nehody, požáry, zásahy technického charakteru, činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou, ale také předlékařská pomoc nejen při zástavě srdeční činnosti. Jednotka vyjíždí k událostem s vozidlem CAS 20 Tatra 815 TerrNo1, TA Volkswagen Transporter či DA Praga V3S Special s nástavbou, která je jediná v republice.

„Hasiči sídlí v nové hasičské zbrojnici z roku 2015. Investice ve výši téměř 23 milionu korun na přestavbu byla financována z česko-polského projektu Modernizace integrovaného záchranného systému Orlických a Bystřických hor v souvislosti se vstupem do Schengenského prostoru. Do projektu je zapojeno 6 obcí na obou stranách hranice. Moderní budova může být při mimořádných událostech využita jako zázemí krizového štábu a to i v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie. Ze stejného projektu byla i pořízena již zmíněná cisterna Tatra 815 TerrNo1,“ uvedl Jakub Zimmer, kronikář sboru.

Podle jeho slov patří k největším úspěchům za poslední roky účast na historicky prvním Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v TFA ve Štramberku v roce 2014.

„Mimořádně úspěšný byl rok 2017, kdy se podařilo hasičům vyhrát všechny hasičské disciplíny na 44. Setkání Rokytnic ČR, dále mezinárodní soutěži v požárním útoku Orlicko-Bystřický pohár a třetím úspěchem byla výhra okrskové soutěže. Největší úspěch mladých hasičů se odehrál před dvěma lety, kdy se naše závodnice probojovala až na Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu v Plzni. Po dvacetileté odmlce se naše družstvo mladších dětí umístilo na medailovém 3. místě v Okresním kole Hry Plamen,“ dodal Jakub Zimmer.

Častolovičtí hasiči získali novou cisternu.
Častolovičtí hasiči získali novou cisternu

Věra Nutilová, Jakub Zimmer