„V letech 1984-1985 jsme vlastními silami provedli rekonstrukci hasičského domu. Byly rozšířeny garáže pro techniku a zároveň byla vybudována kulturní místnost. Díky rekonstrukci se hasičskému sboru podařilo získat automobil A-31 CAS 21, čímž došlo k výrazné modernizaci naší požární techniky,“ říkají hasiči.

V současné době je činnost spolku zaměřena jak na nácvik preventivních akcí, tak na pořádání či spolupořádání kulturních akcí. „Každoročně pořádáme pro své členy soutěž Východočeské hasičské ligy, která letos vychází na 5. července. Účastníme se hasičských závodů i v okolí. V loňském roce jsme dostali nový zásahový automobil, na jehož financování se podílel stát, kraj a místní Obecní úřad. V roce 2012 jsme svépomocí přestavěli Hasičskou Zbrojnici za finanční podpory obce,“ pokračují hasiči.

Sbor dobrovolných hasičů Roudnice se aktivně podílí na úpravě obce a údržbě zařízení pro veřejnost. V posledních letech se hasičům podařilo přijmout do sboru mnoho mladých lidí, čímž se jejich činnost velmi zkvalitnila a zaktivizovala. „Vedeme kroužek dětí - mladých hasičů, kteří se také účastní několika soutěží,“ zakončují hasiči.

Čarodějnice uspořádali hasiči z Třebše a obětaví občané.
Čarodějnice uspořádali hasiči z Třebše a obětaví občané