Založení Sboru dobrovolných hasičů ve Stračově se datuje k roku 1907. Počet zakládajících členů byl 32. Až do března roku 1944 měli hasiči k dispozici pouze ruční čtyřkolovou stříkačku, taženou koňmi. První motorová stříkačka PS 8 v hodnotě 32 tisíc korun včetně příslušenství v hodnotě dalších 16 tisíc korun byla zakoupena dne 30. března 1944. Tímto se začala psát moderní historie dobrovolných hasičů ve Stračově. Sbor dobrovolných hasičů Stračov aktivně spolupracuje s obcí a zajišťuje mnoho akcí a činností i nad rámec hasičských aktivit. Touto činností je zejména pomoc obci formou brigád, pořádání plesů a letních zábav, sběru starého železa, dozor při pálení čarodějnic. Pravidelně se také účastní soutěží v požárním sportu. K 1. lednu roku 2007 bylo založeno družstvo žen. Za pomoci Obce Stračov se hasičům podařilo zakoupit sadu úzkých sportovních hadic, sportovní sací koš a sací hadice. Rovněž bylo zakoupeno nové čerpadlo a s drobnými úpravami motoru by mělo být dosaženo ještě lepších sportovních výsledků. „Všem, kteří se podílejí větší či menší měrou na činnosti dobrovolného sboru, bych chtěl touto cestou poděkovat,“ uvedl Jaroslav Mádle, starosta SDH Stračov.

Fotografie pocházejí z posledního tajného výletu, při kterém hasiči navštívili pivovar v Kostelci nad Černými lesy a v Kouřimi.

Oslavili mezinárodní den a radovali se z nové dodávky.
Oslavili mezinárodní den a radovali se z nové dodávky